Paieška

„Renovabis“ kongreso centre – padėtis Baltarusijoje

Baltarusijos radijas nutraukė tiesiogines sekmadienio Mišių transliacijas iš Minsko katedros. Apie padėtį Baltarusijoje kalbėta „Renovabis“ suvažiavime.

Pasak Minsko arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jurijaus Kasabuckio, Mišių transliacijų iš Minsko katedros nutraukimas – tai dar vienas valdžios nedraugiškumo katalikams ženklas.

Kaip paaiškino Minsko katedros rektorius kunigas Antonijus Klimantovičius, nors Mišių transliacijos iš oficialaus tinklelio nepašalintos ir katedroje tebėra transliacijoms reikalinga aparatūra, Mišios netransliuojamos ir niekas nepaaiškina, kodėl.

Kiekvienas katalikas turi pareigą sekmadieniais ir šventadieniais dalyvauti Mišiose. Daug žmonių dėl amžiaus ar silpnos sveikatos negali nueiti į bažnyčią. Jiems transliacija yra vienintelė galimybė prisijungti prie Bažnyčios maldos, klausytis Dievo žodžio ir dvasiškai vienytis su Mišiose dalyvaujančia Dievo tauta.

* * *

Minsko režimo į tėvynę neįsileidžiamas Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius nuotoliniu būdu iš Lenkijos dalyvavo Freisinge rugsėjo 8–10 dienomis vykusiame Vidurio ir Rytų Europos katalikus remiančio Vokietijos vyskupų konferencijos fondo „Renovabis“ suvažiavime. Jau dvidešimt trečią kartą nuo fondo įsteigimo surengtas suvažiavimas šiemet vyko nuotoliniu būdu. Freisinge  susitiko tik fondo valdybos nariai, o kiti į suvažiavimą pakviesti dalyviai prisijungė per internetą.

Kalbėdamas suvažiavimo dalyviams, Baltarusijos vyskupų konferencijos primininkas paragino Bažnyčią Europoje melstis už Baltarusiją, o kreipdamasis į Europos Sąjungos vyriausybes prašė rimtai apgalvotomis priemonėmis reaguoti į dabartinę krizę jo šalyje. Dabartinėmis sąlygomis platus dialogas yra būtinas. Tik tada, kai visi konflikto dalyviai bus pasirengę pradėti konstruktyvias derybas, galėsime tikėtis konflikto pabaigos, sakė arkivyskupas T Kondrusiewiczius. Jo nuomone, visi turėtų sutelkti dėmesį į žmonių gerovę ir elgtis laikydamiesi moralės principų. Kartu jis kritikavo ekonomines sankcijas Baltarusijai, nes – jo nuomone – nuo jų nukentės tik vargstantieji. Prasmingesnės yra politinės priemonės, sakė arkivyskupas.

„Renovabis“ jau kelis dešimtmečius remia pastoracinius ir Bažnyčios vykdomus socialinius projektus Baltarusijoje, padeda katalikų vyskupijoms, taip pat Baltarusijos Caritas ir vienuolių kongregacijoms.

Matydami iš komunizmo išsivadavusių šalių Bažnyčių poreikius, Vokietijos vyskupai paskelbė aukų rinkimo vajų, skirtą padėti Rytų Europos katalikams. Akcijai, o vėliau jos pagrindu susikūrusiam fondui pavadinimą davė dažnai liturgijoje kartojama antifona, paimta iš 104 psalmės: „Emitte spiritum tuum (...) et renovabis faciem terrae” – „Atsiųsk savo Dvasią (...) ir atnaujinsi žemės veidą“. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 10, 14:20