Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Beirute 2020 09 04 Kardinolas Pietro Parolin Beirute 2020 09 04 

Maldos už Libaną diena. Popiežiaus atstovas Beirute

Šios savaitės trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus priminė prieš mėnesį Beirute įvykusią tragediją – sprogimą uoste, nusinešusį šimtų žmonių gyvybes ir padariusį labai daug materialinės žalos, paprašė viso pasaulio katalikų penktadienį, rugsėjo 4-ąją, melstis už Libaną. Popiežius trečiadienį taip pat pranešė, kad į Libaną šia proga siunčia savo atstovą.

Penktadienį popiežiaus atstovas kardinolas Pietro Parolinas Beiruto maronitų katedroje susitiko su Libano religinių bendruomenių atstovais. Taip pat aukojo Mišias šalia Beiruto esančioje Harisos Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventovėje.

„Atvykau į jūsų miestą, norėdamas išreikšti visos Katalikų Bažnyčios artumą“, – sakė kardinolas, kreipdamasis į katedroje vykusio susitikimo dalyvius. Libanas brangus visiems krikščionims, nes jis yra dalis Šventosios Žemės, kurią aplankė mūsų Viešpats Jėzus ir jo apaštalai. Libanas svarbus ir dėl nuo seno visiems Artimiesiems Rytams duodamo solidarumo ir darnaus sambūvio pavyzdžio. Kardinolas prašė Libano religijų lyderius branginti šį istorinį savo šalies pašaukimą, taip pat ragino solidariai vieni kitiems padėti dabartiniu labai sunkiu metu. Jis taip pat pakartojo popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi į tarptautinę bendruomenę, kad nepaliktų Libano. Libanui reikia pasaulio, bet ir pasauliui reikalingas unikalus pliuralizmo eksperimentas, koks yra Libanas.

Aukodamas Mišias Harisos Dievo Motinos šventovėje, homiliją kardinolas pradėjo pranašo Izaijo žodžiais: „Ar ne tiesa, kad netrukus pavirs Libanas vešliais laukais, o vešlieji laukai bus sodu laikomi?“ (Iz 29, 17). Kardinolas patikino, kad šią dieną visas katalikų pasaulis atsimena libaniečius, už juos meldžiasi ir linki įveikti visus sunkumus.

Iš šventovės, pastatytos ant vienos gražiausių pasaulyje kalvų, Švenčiausioji Mergelė, Libano Dievo Motina, žvelgia į visą Libaną ir šiuo metu su ašaromis žiūri į Beirutą, sakė kardinolas ir pakartojo trečiadieni ištartus Šventojo Tėvo žodžius: „Prašau jus pavesti Marijai, Harisos Švenčiausiajai Mergelei, visus rūpesčius ir viltis. Jinai tepaguodžia visus, kurie aprauda savo artimuosius, tesuteikia drąsos praradusiems namus ir su jais – dalį savo gyvenimo. Jai užtariant Viešpats Jėzus tesuteikia malonę, kad Kedrų Šalis vėl sužydėtų ir skleistų darnaus gyvenimo pavyzdį visam Artimųjų Rytų regionui.“ (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 04, 14:13