Paieška

Šri Lankos kardinolas perspėjo nenaudoti jo atvaizdų rinkimuose

Šri Lankos katalikai ir kiti krikščionys meldžiasi už gerą rinkimų eigą ir už tai, kad kraštas gautų gerus valdytojus, bet tuo pat metu, kaip teko perspėti Šri Lankos sostinės Kolumbo arkivyskupui kardinolui Malcolm Ranjith, – prašo nenaudoti religijos ir religinių lyderių vardo bei autoritetų politinėje kovoje. Rinkimai numatyti rugpjūčio 5 dieną. Pandemija privertė du kartus pakeisti jų datą.

„Artėjant rinkimams tų, kuriems teks valdyti, meldžiame, kad Šventoji Dvasia apšviestų ir vestų visus, krikščionis ir nekrikščionis, suteiktų visiems išminties išsirinkti geriausius kandidatus iš savo partijų, kurie nepasuks savanaudiškais ir korupciniais keliais“, – žinių agentūrai „UcaNews“, stebinčiai Azijos regiono katalikų ir kitų krikščionių gyvenimo aktualijas, komentavo kunigas iš Šri Lankos Reid Shelton Fernando.

„Mes meldžiamės, kad rinkimai būtų teisingi, sąžiningi, laisvi, be apgaulių ir techninių sutrikimų, kad po jų būtų suformuota vyriausybė, kuri sugebėtų gerai vadovauti šaliai“, – pridūrė jis.

„Jokiu atveju aš ar Kolumbo arkivyskupija nesitapatiname su jokia politine partija, susijusiomis organizacijomis ar asmenimis, siekiančiais rezultatų rinkimuose. Pasitaikę epizodai vyko be mano sutikimo. Kiekvienas pilietis turi neatimamą teisę atiduoti balsą taip, kaip nurodo jo sąžinė“, – pareiškė kitame „UcaNews“ pranešime cituojamas kardinolas Malcolm Ranjith. Jis reagavo į pranešimus, kad kai kurie kandidatai naudojo jo nuotraukas.

Dar vienu atveju buvo paskleistas video įrašas, kuriame vienas Šri Lankos katalikų kunigas ragino balsuoti už tam tikrą partiją. Tačiau Kurunegalos vyskupija, kuriai kunigas esą priklausė, pareiškė, kad tokio kunigo visai nėra, tai politiniais tikslais sufabrikuotas įrašas.

Galima priminti, kad Šri Lankoje gyvena per 16 milijonų žmonių, dauguma yra budistai, krikščionys ir musulmonai sudaro apčiuopiamas religines mažumas. Šri Lankoje gyvuoja ilgametės tarpreliginio sugyvenimo tradicijos, tačiau taip pat yra jėgų ir tendencijų, kurios gali jas paveikti. Pirmiausia tai iš kitur brukamas islamiškas fundamentalizmas ir džihadizmo ideologija. Jos persunkta vietinė grupuotė 2019 balandį surengė išpuolį prieš tris bažnyčias ir keturis viešbučius, nužudė per pustrečio šimto žmonių. Viena iš šių atakų pasekmių – nuoskauda arba išpuoliai prieš tuos krašto musulmonus, kurie su tuo nieko bendra neturėjo. Kita vertus, Šri Lankoje jau daug metų stiprėja politinis budizmas, kritiškas ir priešiškas nusiteikimas prieš krikščionis, musulmonus ir kitas religines mažumas. Kai kurie budistų vienuoliai aktyviai dalyvavo dabartinių rinkimų politinėje agitacijoje. Taip pat nereikia pamiršti ilgamečio pilietinio karo žaizdų.   

Todėl, pasak kunigo šrilankiečio Reid Shelton Fernando, taip pat būtina melstis už nacionalinį susitaikymą ir vienybę, kurie turi būti ir vienas iš politikų, kad ir kokiai partijai jie  priklausytų, prioritetų. (RK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 02, 08:18