Paieška

Minskas Minskas 

Protestai Baltarusijoje. Minsko arkivyskupo kreipimasis

Tūkstančiai žmonių gatvėse, susirėmimai tarp manifestantų ir milicijos, garsinės granatos ir ašarinės dujos, dešimtys sužeistųjų abiejose pusėse ir vienas žuvęs civilis, taip pat tūkstančiai areštų, praneša žinių agentūrų reporteriai iš Minsko ir kitų Baltarusijos miestų, stebėdami protestų bangą po rugpjūčio 9-osios rinkimų, kuriuos dar sykį laimėjo Aliaksandras Lukašenka.

Valstybinė žinių agentūra „Belta“ praneša apie įspūdingą Lukašenkos, toli už savo nugaros palikusio visus kitus kandidatus, pergalę. Protestuotojai rinkimus vadina farsu, valdžia grasina bausmėmis ir įkalinimu, tvirtina, kad protestai surežisuoti iš užsienio. 

Šiame kontekste Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkas, rugpjūčio 11 dieną paskelbė kvietimą dabartinėje sunkioje sociopolitinėje situacijoje visoms pusėms vengti smurto ir taikiai tartis dėl krašto ateities. Kadangi oficiali Baltarusijos vyskupų konferencijos interneto svetainė šiomis dienomis tapo nepasiekiama, Minsko arkivyskupo kvietimas paskelbtas Baltarusijos episkopato „Facebook“ paskyroje, dviem kalbomis, baltarusių ir rusų.

„Šiomis dienomis tapome liudininkais iki šiol mūsų taiką mylinčiame ir kantriame krašte neregėtų įtampų, susijusių su rinkiminės kampanijos eiga ir prezidento rinkimais, išsiliejusių mūsų miestų gatvėse ir aikštėse. Įvyko susirėmimų tarp taikių civilių ir jėgos struktūrų darbuotojų. Priešpriešos metu jau, ir, deja, pralietas pirmas kraujas, yra nukentėjusių abejose pusėse. Pirmą kartą šiuolaikinėje Baltarusijos istorijoje brolis pakėlė ranką prieš brolį.“

„Kodėl mes, tauta su tūkstantmete krikščionybės istorija, šiandien pamiršome artimo meilę, mums nuo seniausių laikų būdingą toleranciją kitaminčiams? Kodėl mūsų šventoje žemėje kartojasi biblinė blogai pagarsėjusio Kaino, užmušusio savo brolį Abelį, istorija?“

Šiuo lemtingu mūsų istorijos metu begalinio gailestingumo, meilės ir taikos Dievo vardu aš kreipiuosi į visas konfliktuojančias puses ir prašau sustabdyti smurtą. Tegu jūsų rankos, sutvertos taikiam darbui ir broliškam pasilabinimui, nesiekia nei ginklo, nei akmens. Tegu jėgos argumentus pakeičia tiesoje vykstančio dialogo ir abipusės meilės jėgos argumentai.“

„Nuo seniausių laikų mūsų tauta sprendė sudėtingus klausimus bendruose susirinkimuose, kuriuos senieji slavai vadino viečiomis (вече). Atsižvelgiant į šią vertingą patirtį, kad krizė būtų greitai įveikta, siūlau nedelsiant sušaukti vadinamąjį apvalųjį stalą krizės klausimais, kad prie jo, o ne už barikadų būtų nuspręstas mūsų tėvynės likimas.“

Kviečiu visus geros valios žmones nuoširdžiai maldai už taiką ir santarvę mūsų krašte“, – rašo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz visų Baltarusijos katalikų ganytojų vardu. (RK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 11, 19:42