Paieška

Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d. – „Kūrinijos laikas“

Artėja „Kūrinijos laikas“ – penkios savaitės nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios, kurias prašoma skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus. Pirmą kartą „Kūrinijos laikas“ buvo minimas pernai.

Siūlymas kasmet minėti „Kūrinijos laiką“ – tai popiežiaus Pranciškaus prieš penkerius metus įvestos, rugsėjo 1-ąją minimos,  Pasaulinės maldos dienos už kūriniją išplėtimas. 2015 m. paskelbtoje enciklikoje „Laudato si‘ – apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais“ apmąstęs pagal Dievo paveikslą sukurto žmogaus atsakomybę už kitus kūrinius, patikėtus jo globai, iškėlęs tas žmogaus ir gamtos sąlyčio sritis, kur nusižengiama pirmapradžiam Kūrėjo planui ir kuriose šiandien reikalingas atsivertimas, popiežius Pranciškus į kasmetinių bažnytinių minėjimų kalendorių įrašė dieną, skirtą maldai, kad žmogaus ir gamtos santykiai būtų tokie, kokių norėjo Kūrėjas.

Pernai buvo pasiūlyta sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už kūrinijos apsaugą skirti ne vieną dieną, bet daugiau kaip mėnesį – visas penkias savaites nuo rugsėjo 1-ąją minimos Pasaulinės maldos dienos už kūriniją iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo.

Artėjant šių metų „Kūrinijos laikui“ Europos katalikų vyskupų konferencijas vienijanti Europos Vyskupų Konferencijų taryba ir kitas Europos Bažnyčias burianti Europos Bažnyčių konferencija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo ragina penkias savaites nuo rugsėjo 1-osios melstis ir imtis įvairių sąmoningumo ir atsakomybės už aplinką didinimo iniciatyvų.

Kūrinija yra žmonijai suteikta Dievo dovana, todėl visi esame atsakingi, kad ja būtų tinkamai rūpinamasi, sakoma bendrame pareiškime. Šiais metais COVID-19 pandemija atskleidė, kaip labai pasaulyje viskas susiję. Aiškiau nei bet kada pamatėme, kad nesame vieni nuo kitų atskiri ir nepriklausomi, kad visos žmonijos sveikata ir gerovė yra labai trapios ir pažeidžiamos. Europos krikščionių Bažnyčias vienijančių organizacijų vadovai kviečia minėti „Kūrinijos laiką“ visus Europos krikščionis, parapijas, bažnytines bendruomenes, jų vadovus ir narius, taip pat kiekvieną geros valios žmogų. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 27, 13:05