Paieška

Vatican News

Indijoje minimos krikščionių žudynių metinės

Bažnyčia Indijoje šiomis dienomis mini Orisos valstijoje 2008 m. vykusių kruvinų išpuolių prieš krikščionis dvyliktąsias metines. Meldžiamasi ir už šiandien Indijoje bei kitur pasaulyje kenčiančius krikščionis.

Išpuoliai prieš krikščionis Indijos Orisos valstijoje prasidėjo 2008 m. rugpjūčio 23 d. Kibirkštis, įžiebusi keletą savaičių trukusius pogromus, buvo induistų svamio Laksamanandos Saraswati nužudymas. Žmogžudyste buvo apkaltinti krikščionys, nors labai greit paaiškėjo, kad induistų šventiką nužudė maoistai kovotojai. Induistų fanatikų sukurstyta minia nužudė beveik šimtą žmonių, išvarė krikščionis iš 400 vietovių, sudegino 340 bažnyčių, koplyčių, mokyklų ir karitatyvinių institucijų. Labiausiai nukentėjo baptistų bendruomenės – buvo nužudyti 28 jų nariai. Tomis savaitėmis buvo nužudyti 22 katalikai, po keliolika ar po keletą krikščionių, priklausančių anglikonų Bažnyčiai ir kelioms evangelinėms bendruomenėms. Šimtai žmonių buvo sužeisti, šimtai moterų, įskaitant seseris vienuoles, išprievartautos.

Nors smurtautojai siautėjo kelias savaites, vietos valdžia beveik nereagavo. Vėliau buvo apskaičiuota, kad dėl 2008 m. vasaros įvykių Orisos valstijoje teisėsaugos institucijoms buvo įtekta daugiau kaip 3 300 skundų, tačiau labai dažnai į juos nebuvo kreipiama dėmesio. Tyrimo sulaukė tik kiek daugiau kaip 800 skundų. Tik apie 5% bylų baigėsi smurtautojų nuteisimu.

Nuo 2016 m. Katalikų Bažnyčia Indijos Orisos valstijoje kasmet rugpjūčio 30-ąją mini Kankinių dieną, įsteigtą  2008 m. smurto aukoms atminti. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 25, 11:49