Paieška

 Protestuotojai prie Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos Protestuotojai prie Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos  

Baltarusija. Malda prie kalėjimo

Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius trečiadienio popietę meldėsi prie Baltarusijos sostinės kardomojo sulaikymo kalėjimo, kuris yra tapęs protestuojančių civilių gyventojų kankinimo simboliu.

Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos portalas informuoja, kad toje skausmo ir kančios vietoje apsilankė Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas kartu su Caritas ir „Gerojo samariečio labdaros misijos“ darbuotojais ir savanoriais. Arkivyskupas su susirinkusiais žmonėmis sukalbėjo Dievo gailestingumo vainikėlį. Susirinkusieji prie kardomojo sulaikymo kalėjimo sienų reikalavo, kad Baltarusijoje būtų nutrauktas smurtas ir kad būtų paleisti visi per pastarųjų dienų protestus neteisėtai sulaikyti žmonės.

„Amnesty International“ ir vietinės žmogaus teisių grupės iš Baltarusijoje vykstančių protestų dalyvių surinko siaubingų liudijimų apie kankinimus ir kitokio pobūdžio neleistiną elgesį su sulaikytais asmenimis. Suimti žmonės kankinami, mušami, išrengiami nuogai, gąsdinami. „Amnesty International“ Rytų Europos ir Vidurinės Azijos skyriaus vadovė Marie Struthers sakė: „Keletą dienų stebėjome siaubingas scenas, kai Baltarusijos policija šaudė guminėmis kulkomis ir ašarinėmis dujomis į taikių protestuotojų minią. Dabar tampa vis labiau akivaizdu, kad kruvinos scenos Baltarusijos gatvėse yra tik ledkalnio viršūnė“.

 „Amnesty International“ atstovai Minske apklausė daug žmonių, kurie pastarosiomis dienomis buvo sulaikyti. Kaciaryna Novikava pasakojo, kad ji buvo sulaikyta Minsko centre rugpjūčio 10-osios vakarą jai einant į prekybos centrą. Kardomojo sulaikymo izoliatoriuje ji praleido 34 valandas. Moteris pamatė, kad visas objekto kiemas buvo pilnas sulaikytų žmonių, kurie buvo priversti gulėti ant žemės. Kai po pusantros paros moteris buvo paleista,  policijos pareigūnai jai liepė nesirodyti gatvėje ir pagrasino, kad, jei ji vėl bus sulaikyta, jie ją užmuš. Paleisdami moterį iš tardymo izoliatoriaus, policininkai neatidavė jai paso ir namų raktų.

Tokie liudijimai nėra atskiri atvejai, sako „Amnesty International“ atstovė. Gaunama daug pranešimų apie kankinimus iš visos šalies, kuriuos patvirtina vaizdo įrašai ir nuotraukos. „Dar kartą raginame Baltarusijos vyriausybę nutraukti šią žiaurią kampaniją ir leisti protestuotojams išreikšti savo įsitikinimus be baimės ir žiaurių represijų“, – sakė Marie Struthers.

Solidarumą su Baltarusijos gyventojais šiomis dienomis išsakė popiežius Pranciškus ir kiti Katalikų Bažnyčios atstovai. Sekmadienio vidudienį popiežius sakė: „Mano mintys keliauja į brangiąją Baltarusiją. Atidžiai seku situaciją po rinkimų toje šalyje ir prašau kalbėtis, atmesti smurtą, gerbti teisingumą ir teisę. Visiems baltarusiams meldžiu Švenčiausiosios Mergelės – Taikos Karalienės – užtarimo“.

Baltarusijos vyskupų konferencija, kartu su Europos Iustitia et Pax komitetu, paragino visų konfesijų krikščionis ir kitų tikybų išpažinėjus praėjusio antradienio vakarą melstis už Baltarusiją. Minske pagrindinė vieta, kur malstasi, buvo Šv. Simono ir Elenos bažnyčia. Maldos už Baltarusiją nesiliauja. Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Wojciech Polak paragino prisiminti seseris ir brolius Baltarusijoje kasdienėse asmeninėse ir bendruomeninėse maldose. Jis taip pat paragino sekmadienį, rugpjūčio 23 d., savo vyskupijoje į Mišių bendruomeninę maldą įtraukti invokaciją už taiką Baltarusijoje ir šalies gyventojų gerovę.

Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija  paskelbė notą, kuria išsakė solidarumą Baltarusijos gyventojams ir skausmą dėl taikiai protestuojančių žmonių kankinimų. Anglijos ir Velso vyskupai pareikalavo, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė, bendradarbiaudama su  kitų šalių vyriausybėmis, imtųsi priemonių, kad Baltarusijoje būtų sustabdyti šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai. (JM / catholic.by / amnesty.org / Vatican News)

2020 rugpjūčio 20, 10:55