Paieška

Protestas prieš smurtą Nigerijoje Protestas prieš smurtą Nigerijoje 

40 maldos dienų, kad Dievas gelbėtų Nigeriją

Per ilgai tęsiasi smurtas ir žudynės, žmonės yra išsigandę ir jaučiasi nesaugūs. Todėl Nigerijos vyskupai paskelbė maldų už taiką Nigerijoje keturiasdešimtdienį. Rugpjūčio 22 dieną pradėta maldos už taiką kampanija tęsis iki rugsėjo pabaigos. Spalio 1-ąją – Nigerijos nepriklausomybės šventės proga – irgi bus meldžiamasi už krašto taiką ir susitaikinimą. Nigerijos katalikų bendruomenė labai laukia tarptautinės bendruomenės palaikymo, kad kraštų vyriausybės labiau paragintų Nigerijos vyriausybę kovoti su nesaugumu šalyje. Popiežius per Žolinės iškilmę užtikrino, jog meldžiasi už nuo smurto ir terorizmo kenčiančius Nigerijos gyventojus.

Nigerijos katalikų vyskupai paprašė tikinčiųjų kasdien sukalbėti po vieną „Tėve mūsų“, tris „Sveika Marija“ ir vieną „Garbė Dievui“. Spalio 1-ąją tikintieji sukalbės penkis Rožinio kančios slėpinius, kad „Dievas gelbėtų Nigeriją“.

Labiausiai už smurto veiksmus yra atsakingos teroristinės grupuotės Boku Haram, Furlani piemenys ir kitos nusikalstamos grupuotės, veikiančios daugiausia šiaurės Nigerijoje. Labai dažnai nuo smurto nukenčia krikščionys, tačiau niekas nėra saugus nuo sąmoningai vykdomo smurto, kuriuo siekiama pasėti kuo daugiau chaoso ir vargo. Tūkstančiai nekaltų žmonių paversti vidiniais pabėgėliais, daugelis paprašė prieglobsčio kaimyninėse šalyse. Paprastus žmones ir kaimiečius baugina nesaugumo jausmas dėl žudynių, bombardavimų, rekrūtavimo, moterų ir nepilnamečių mergaičių pagrobimų, pasakė Vatican News kun. Patrikas Alumuku, Abudžos arkivyskupijos komunikacijos direktorius ir Nigerijos katalikų TV direktorius.

Pasak jo, Nigerijos krikščionys ypatingai nusivylę valdžios pareigūnais, kurie daug žada, tačiau nesustabdo skleidžiančiųjų  nesaugumą. Žudynės Nigerijoje tęsiasi jau labai ilgai, o valdžia nieko nedaro. Dėl tokios padėties nusivylę ir susijaudinę krikščionys reikalauja pasikeitimų valdžios saugumo aparato viršūnėje, sakė kun. P. Alumuku. Pasak jo, kai kas mano, kad Nigerijos vyriausybėje, sprendžiant pagal jos neveiklumą saugumo srityje, galimai yra sektorių, kurie talkina teroristams.

Kunigas patikino, jog Nigerijos katalikų bendruomenę guodžia popiežiaus Pranciškaus malda ir solidarumas, išsakytas Žolinės iškilmės proga. Taip pat Nigerijos vyskupų kvietimas maldai už taiką palaiko tikinčiųjų tikėjimą ir viltį.

Kun. P. Alumuku prašė tarptautinės bendruomenės didinti spaudimą Nigerijos vyriausybei, kad krikščionys Nigerijoje galėtų gyventi taikai.

Popiežius Pranciškus Marijos ėmimo į dangų iškilmės vidudienį paminėjo Nigeriją, jis sakė, kad ypač meldžiasi už šiaurės Nigerijos gyventojus, tapusius smurto ir teroristinių atakų aukomis. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 28, 11:54