Paieška

152 Brazilijos vyskupai smerkia nesirūpinimą indėnais

Covid-19 pandemija Brazilijoje sparčiai plinta – šiuo požiūriu šalis yra viena iš pirmaujančių pasaulyje, užsikrėtusiųjų skaičius artėja prie trijų milijonų. Tuo pat metu gilėja properša tarp Brazilijos prezidento Balsonero ir Katalikų Bažnyčios Brazilijoje ganytojų dėl to, kaip valdžia reaguoja į pandemiją ir ypač į grėsmes indėnams.

Liepos pradžioje Brazilijos prezidentas vetavo įstatymą, kuriuo buvo numatytas platus pagalbos paketas Brazilijos autochtonams ir kitoms pažeidžiamoms bendruomenėms. Jo motyvas – biudžeto lėšų nenumatymas ir trūkumas tokiems tikslams – atitinka bendrą Bolsonaro nusiteikimą netaikyti griežtesnių apribojimų pandemijai suvaldyti, skirtingai nuo didžiosios pasaulio dalies. 

Tačiau Brazilijos vyskupų konferencija mano kitaip. Prezidento veto, pasak jos pareiškimo, „yra etiškai nepateisinami ir nežmoniški, nes neigia pamatines autochtonų teises ir gyvenimo garantijas“. Pareiškime primenama, kad biudžete buvo atrasta papildomų lėšų kitiems tikslams, finansinėms institucijoms padėti. Bet Brazilijos ganytojų kritika, kaip ir kita kritika, buvo pavadinta šališkomis oponentų kalbomis. 

Sveikatos, socialinei, ekonominei, ekologinei krizei gilėjant liepos 31 dieną buvo paskelbtas dar vienas vyskupų laiškas. Nors Brazilijos vyskupų konferencija nėra jo autorė, laišką pasirašė 152 vyskupai brazilai, dauguma einančių pareigas, kiti emeritai, kaip kad kardinolas Claudio Hummes.

Laiškas adresuotas Dievo Tautai ir motyvuotas giliu susirūpinimu dabartine padėtimi, Evangelijos mokymu ir Bažnyčios socialinės doktrinos principais. Dievo karalystė, rašoma laiške, yra Dievo dovana, bet taip pat tikslas ir pareiga. Broliška ir solidari Dievo karalystė, meilės civilizacija, yra Bažnyčios horizontas. „Mes neturime politinių, ekonominių, ideologinių ir kokių nors kitų dalinių interesų“, – pabrėžiama laiške. Dabartinis laikotarpis yra labai sunkus ir pavojingas, braška net demokratinės santvarkos pamatai. Deja, prie to didele dalimi prisideda pats prezidentas ir kai kurie visuomenės sektoriai. Tuo tarpu reikia ieškoti kelių, kurie leistų iš tiesų įveikti krizę, struktūrinį neteisingumą, abejingumo inerciją, besaikį ir cinišką išnaudojimą, nuo kurio kenčia tiek žmonės, tiek gamta. Pusantro šimto brazilų vyskupų laiške pasisakoma prieš COVID-19 pandemijos menkinimą ar normalizavimą, vadinant tai lemtimi, atsitiktinumu ar dieviška bausme. Federalinės vyriausybės veiksmai dėl vargšų ir silpniausių visuomenės narių yra aiškiai nepakankami ir netinkami, tuo pat metu matyti ekonominių ir politinių grupių ryžtas bet kokia kaina išlaikyti savo pozicijas gresia dar didesniais konfliktais ir išnaudojimu jau netolimoje ateityje, piešia niūrų scenarijų ganytojų laiškas. 

„Dabartinė valdymo sistema į centrą iškėlė ne žmogaus asmenį ir bendrą gėrį, o atkaklų žudančios ekonomikos, orientuotos vien į pelną, interesų gynimą“, – rašoma laiške, kuriame stebimasi antimoksliniais pareiškimais, perspėjama dėl autokratijos stiprėjimo ir demokratijos silpnėjimo, dėl komunikacijos naudojimo savo šalininkams telkti ir radikalizuoti, o ne sąžiningai informuoti. Tuo tarpu, kai leista naudoti ginklus prieš civilius manifestantus, „gąsdina panieka švietimui, kultūrai, sveikatai ir diplomatijai“, priduriama laiške. 

Jame taip pat smerkiamas religijos naudojimas manipuliacijai jausmais, visuomenės grupių priešinimui. „Reikia pabrėžti ryšių tarp religijos ir sekuliarios valstybės galios žalingumą, ypač tarp religinių fundamentalistų ir autoritarinės valdžios. (...) Kaip nesipiktinti, kad Dievo vardas ir Jo šventas Žodis naudojamas pareiškimuose, kurie vietoj to, kad skelbtų meilę, žadina neapykantą, teisina su Dievo Karalyste nesuderinamas praktikas“, – rašoma brazilų vyskupų laiške, kuriame prašoma laikytis teisinės ir demokratinės valstybės principų, etikos politikoje ir skaidrumo valstybės finansuose, rūpesčio visų gėriu. 

Pareiškimą taip pat paskelbė tinklas Vivat Brasil, kurį sudaro 13 religinių kongregacijų, per 1200 asmenų. Pareiškime smerkiamas prezidento Bolsonero ir federalinės vyriausybės abejingumas indėnams. Pagalbos planas buvo vetuotas, tačiau nieko nedaroma, kad būtų užkirstas kelias aukso ir deimantų ieškotojams, žemgrobiams, miškų kirtėjams ir kitiems pasiekti indėnų kaimus, nors būtent tokiu būdu sklinda virusas. Liepos 21 dienos duomenimis koronavirusas pasiekė 143 etnines autochtonų grupes, užkrėtė virš 16 tūkstančių indėnų, lėmė mažiausiai pusšešto šimto mirčių. (RK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 05, 13:47