Paieška

Vatican News
Broliai Ratzingeriai prie šeimos kapo Broliai Ratzingeriai prie šeimos kapo  (Vatican Media)

Popiežiaus emerito brolio laidotuvės trečiadienį

Prelato Georgo Ratzingerio laidotuvės vyks trečiadienį, liepos 8–ąją, Regensburge. Jo brolis popiežius emeritas Benediktas XVI nedalyvaus.

Liepos 1-ąją Regensburge miręs 96 metų Georgas Ratzingeris bus palaidotas ne šeimos kape, o Regensburgo katedros choro „Domspatzen“ koplyčioje miesto kapinėse.

Prel. Georgas buvo žinomiausias šio choro dirigentas ir vadovas. Gedulingos laidotuvių Mišios liepos 8-ąją aukojamos Regesburgo Šv. Petro katedroje.

Popiežius emeritas birželio viduryje buvo nuvykęs į Regensburgą aplankyti sergančio brolio, per penkias viešnagės dienas jį kasdien lankė, kartu aukojo Mišias. Broliai buvo labai artimi visą gyvenimą, vyresnysis brolis Georgas dažnai lankydavosi Vatikane pas brolį popiežių. 1951 metais jie abu kartu tą pačią dieną priėmė kunigystės šventimus.

Popiežius Pranciškus popiežiui emeritui Benediktui XVI išreiškė savo užuojautą ir dvasinį artumą, meldė, kad gerasis ir gailestingasis gyvybės Viešpats priimtų Georgą Ratzingerį į dangiškąją tėvynę, suteiktų jam atlygį, skirtą ištikimiems Evangelijos tarnams, ir prašė dangiškąjį Tėvą, kad, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, stiprintų Benediktą XVI krikščioniškąja viltimi ir švelnia dieviška paguoda. (SAK / Vatican News)

2020 liepos 07, 09:12