Paieška

Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Pabėgėlių komisariato posėdyje

Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, dalyvavo antradienį vykusiame Jungtinių Tautų pabėgėlių komisariato nuolatinio komiteto posėdyje.

Arkivyskupas visų pirma paminėjo sėkmingai iš Libijos į kitas Afrikos šalis perkeltus pabėgėlius. Pritaikius skubios pagalbos mechanizmus, iš stovyklų Libijoje į kitas Afrikos šalis buvo perkelta daugiau kaip tūkstantis žmonių. Šventasis Sostas vertina Jungtinių Tautų pabėgėlių komisariato ir pabėgėlius priimančių šalių vyriausybių veiksmus, pastaruoju metu vykdytas perkėlimo į saugesnes vietas programas ir kitas priemones, skirtas ypač tiems pabėgėliams, kurie gyvena sudėtingiausiose situacijose ir yra labiausiai pažeidžiami, neturi jokios galimybės grįžti į šalis, iš kurių turėjo pasitraukti.

Konstatuodamas šiuos teigiamus faktus Šventojo Sosto atstovas išsakė ir apgailestavimą, kad didžioji dauguma pabėgėlių ir jų šeimų ir toliau gyvena beviltiškose situacijose, nežinodami, kokia ateitis jų laukia. Vis dar didelė dauguma pabėgėlių gyvena be būtiniausių priemonių, be sveiktos priežiūros ir galimybės įsidarbinti, jų vaikai nelanko mokyklų. Daugumai pabėgėlių gresia pavojus tapti prekybos žmonėmis aukomis ir patekti į vergovę.

Arkivyskupas Jurkovičius sakė, kad Šventasis Sostas yra pasiryžęs bendradarbiauti su visais, kam rūpi pabėgėlių ir migrantų likimas, kas trokšta ginti šių žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti jų kančias. (JM / Vatican News)

2020 liepos 09, 14:17