Paieška

Vatican News
INDONESIA ACEH ROHINGYA REFUGEES

Šventasis Sostas ragina valstybes rūpintis vidaus pabėgėliais

Reikia nuoširdaus ir veiksmingo tarptautinės bendruomenės bendradarbiavimo siekiant apginti tuos žmones, kurie bėgdami nuo karų, stichinių nelaimų ar nepakeliamų gyvenimo sąlygų nepasitraukia iš savo šalių, bet persikelia į kitas sitis jų viduje. Jie irgi turi būti ginami kaip pabėgėliai, jų gyvybės turi būti saugomos ir jų žmogiškasis orumas turi būti gerbiamas.

Tokią popiežiaus ir Šventojo Sosto poziciją pakartojo nuolatinis stebėtojas Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje arkivyskupas Ivanas Jurkovičius, dalyvaudamas 44-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje. Šie žmonės irgi yra „abejingumo globalizacijos“ aukos, kartodamas popiežių Pranciškaus žodžius sakė arkivyskupas.

Šventojo Sosto atstovas priminė, kad vidaus pabėgėlių problemoms yra skirta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. „Priversti bėgti kaip Jėzus Kristus“, – taip popiežius Pranciškus pavadino savo žinią, kurioje prašo ir vidaus pabėgėliams taikyti tuos pačius apsaugos kriterijus, kurie yra taikomi žmonėms, pasitraukiantiems į kitas šalis. Popiežiaus dokumente paminėtas COVID-19 pandemijos kontekstas, kuris ir šiaip labai sunkias pabėgėlių sąlygas padaro dar sunkesnes ir nepakeliamas. Pandemija sukėlė krizę krizėje – pagalbai ir solidarumui skirti ištekliai buvo sumažinti arba nukreipti kitur. Tačiau ir pandemijos sąlygomis neturime užmiršti žmonių, kurie yra atsidūrę beviltiškose situacijose.

Šventojo Sosto atstovas paminėjo ir šių metų pradžioje paskelbtą specifinį bažnytinį dokumentą – pastoracines gaires vyskupijoms dėl vidaus pabėgėlių. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos parengtame dokumente vietinės Bažnyčios raginamos bendradarbiauti su valstybinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, teikiančiomis pagalbą valstybių viduje perkeldintiems asmenims, visuose darbuose vadovautis popiežiaus Pranciškaus pasiūlyta keturių veiksmažodžių formule: priimti, saugoti, skatinti ir integruoti. (JM / Vatican News)

2020 liepos 11, 10:41