Paieška

Vatican News
 Srebrenica Srebrenica 

Srebrenicos žudynių 25-osios metinės

Šiomis dienomis sukanka 25 metai nuo vieno žiauriausių Balkanų karo epizodų – Srebrenicos žudynių. Serbų kariai per kelias dienas nužudė aštuonis tūkstančius Srebrenicos miesto civilių gyventojų.

Srebrenicoje, nedideliame Bosnijos-Hercegovinos mieste, prieš karą gyveno maždaug 35 tūkstančiai žmonių, kurių maždaug trys ketvirtadaliai buvo Bosnijos musulmonai. 1995 m. pradžioje mieste buvo prisiglaudę daug pabėgėlių, tad laikinai gyventojų skaičius buvo pasiekę apie 60 tūkstančių. 1995 m. liepos 11 d. miestą užėmė generolo Ratko Mladičiaus vadovaujama Bosnijos serbų kariuomenė, prieš tai paėmusi įkaitais Jungtinių Tautų kontingentui priklausiusius Olandijos karius. Per savaitę, nuo liepos 12-osios iki 18-sosios, serbai barbariškai nužudė aštuonis tūkstančius žmonių. Šios pasibaisėtinos žudynės nebuvo, kaip kartais mėginta aiškinti, įkvėptos tik keršto ir karo beprotybės, bet buvo sistemingos, tuometinių Bosnijos serbų vadovų šaltai suplanuotos. Beveik visi nužudytieji buvo vyrai nuo 18 iki 70 metų amžiaus, tai yra galintys kovoti su ginklu rankoje.

Anomis Srebrenicos žudynių dienomis prieš 25 metus, kai dar nebuvo žinomi to baisaus nusikaltimo mastai, popiežius Jonas Paulius II 1995 m. liepos 16 d. kreipdamasis į visą pasaulį kalbėjo: „Informacijos priemonių perduodamos žinios ir vaizdai iš Bosnijos, ypač iš Srebrenicos ir Žepos, byloja į kokią niekšybės bedugnę nusmuko Europa ir visa žmonija. Jokia priežastis, joks projektas negali pateisinti tokių barbariškų veiksmų ir metodų. Tai nusikaltimai prieš žmoniją. Tai, kas dedasi prieš viso pasaulio akis, yra mūsų civilizacijos pralaimėjimas. Tie nusikaltimai ateity bus minimi kaip liūdniausi Europos istorijos įvykiai“. (JM / Vatican News)

2020 liepos 11, 10:38