Paieška

Vatican News

Pasaulinė kovos su prekyba žmonėmis diena

„Prekyba žmonėmis tebėra žaizda dabartinės žmonijos kūne. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie darbuojasi dėl tokio žmogaus asmens suprekinimo nekaltų aukų. Reikia dar daug nuveikti“, – liepos 30 dienos žinutėje „Twitter“ socialiniame tinkle pažymi popiežius Pranciškus. Liepos 30-ąją Jungtinių Tautų Organizacija kviečia minėti Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną.

Ši diena visų pirma primena, kad problema egzistuoja, kad ji didelė ir gili. Žmonės, ypač moterys ir mergaitės, yra perkami ir parduodami seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui, priverstinėms santuokoms ir priverstiniam elgetavimui. Kai kada vaikai parduodami ir perkami, kad būtų paversti kareiviais. Dar viena prekybos žmonėmis atmaina yra prekyba organais. 

Į pekybos žmonėmis problemos sprendimą aktyviai yra įsitraukusios įvairios krikščioniškos organizacijos ir asociacijos, nuo informacijos skleidimo iki aukų globos ir reabilitacijos. Katalikų, anglikonų ir protestantų kovos su prekyba žmonėmis tinkas COATNET, sudarytas iš keliasdešimties organizacijų, koordinuojamas Caritas Internationalis, be kitų pandemijos krizės sukeltų problemų, kvietė nepamiršti ir prekybos žmonėmis rykštės.

Pasaulio darbo organizacijos vertinimais, apie 40 milijonų asmenų yra prekybos žmonėmis aukos, gyvena ir dirba vergovės sąlygomis. Šių beteisių žmonių situacija pandemijos metu dar labiau pablogėjo. Sustojus kai kuriems ekonominiams sektoriams, didelė jų dalis tapo nebereikalingi net ir išnaudotojams. Jie buvo išmesti į gatvę, be dokumentų, be maisto, be jokios socialinės apsaugos. Dėl bendrų suvaržymų jų galimybės ieškoti ir rasti pagalbą, pabėgti iš vergovės dar labiau sumažėjo, kaip ir jiems padėti norinčių asociacijų ir institucijų galimybės. 

Caritas Internationalis generalinis sekretorius Aloysiusas Johnas kovos su prekyba žmonėmis tinklo COATNET vardu priminė dar vieną problemą: karantino ir izoliacijos metu labai padidėjo interneto naudojimas, taip pat ir susijusios rizikos. Tarp jų – mažamečių ir nepilnamečių virtualus išnaudojimas, tėvams nemokant ar nesugebant jų apsaugoti nuo šio pavojaus.

Koronaviruso pandemija skaudžiai smogė ekonomikai ir šeimoms. Kai kurios iš jų atsidūrė beviltiškoje padėtyje ir tuo pat metu tapo potencialiomis prekeivių žmonėmis pažadų ir vilionių aukomis. Pavyzdžiui, galima spėti, kad Azijos megapoliuose daugės elgetauti siunčiamų vaikų. 

„Prekybos žmonėmis aukoms nedelsiant būtinas dėmesys. COVID-19 pandemijos metu Caritas Internationalis ir COATNET ragina vyriausybes šiems žmonėms užtikrinti teisinę apsaugą, suteikti prieigą prie pamatinių paslaugų, priėmimo centrų ir pagalbos linijų, imtis skubių priemonių ir paremti neformalių sektorių darbuotojus. Prašome pilietinės visuomenės institucijas ir asociacijas saugoti vaikus nuo piktnaudžiavimo ir išnaudojimo internete ir naujosiose komunikacijos priemonėse, prašome visus geros valios žmones būti budriems ir pranešti apie prekybos žmonėmis atvejus“, – Tarptautinės kovos su prekyba žmonėmis dienos proga ragino Caritas Internationalis generalinis direktorius Aloysiusas Johnas. (RK / Vatican News)

2020 liepos 30, 11:55