Paieška

JTO Saugumo tarybos salė JTO Saugumo tarybos salė 

Mokymas už taiką ir prieš veidmainystę

„Pasak OXFAM ataskaitos, 2019 metais pasaulinės karinės išlaidos viršijo 2000 milijardų dolerių ir du milijardai žmonių gyvena įkalinti karo, prievartos, persekiojimų, gamtinių nelaimių paliestose zonose, o dabar prisideda ir pandemija“, – rašo Andrea Tornielli, „Vatican News“ vyriausiasis redaktorius, komentuodamas paskutiniojo sekmadienio, liepos 5 dienos, popiežiaus Pranciškaus kvietimą skubiai įgyvendinti JTO Saugumo tarybos rezoliuciją apie pasaulines paliaubas, kad būtų įmanoma suteikti humanitarinę pagalbą tiems, kurių ir taip nelengva padėtis dar labiau apsunkinta koronaviruso pandemijos.

Galima priminti, kad JTO generalinis sekretorius Antonio Guterresas visuotinių paliaubų pandemijos metu idėją iškėlė kovo 24 dieną, o po penkių dienų, kovo 29 dienos sekmadienio vidudienio maldos susitikimo metu, popiežius Pranciškus sakė:

„Prisijungiu prie tų, kurie priėmė raginimą, ir kviečiu visus jį įgyvendinti ir sustabdyti bet kokius karo veiksmus, palengvinti koridorių sukūrimą humanitarinei paramai, atsiverti diplomatijai, padėti labiausiai pažeidžiamiems.

Bendros pastangos kovojant su pandemija tepadeda visiems suprasti, kaip svarbu stiprinti broliškus, tarsi vienos šeimos narių, ryšius. Atsakingieji už valstybes ir visi konfliktų dalyviai su nauju įsipareigojimu tesistengia įveikti nesutarimus. Neįmanoma karu išspręsti konfliktų! Būtina priešiškumą ir kontrastus spręsti dialogu ir konstruktyviomis taikos paieškomis.“

Reikėjo kelių mėnesių, kol pavyko suderinti skirtingus požiūrius. Liepos 1-ąją Prancūzijos ir Tuniso parengta rezoliucija, kuri kviečia bent 90 dienų nutraukti karinius veiksmus, buvo vienbalsiai priimta visų penkiolikos dabartinių Jungtinių Tautų Saugumo tarybos narių.

Kaip primena Andrea Tornielli, popiežius Pranciškus dar kelis kartus smerkė prekybą ginklais tuo metu, kai labiausiai reikia duonos, meldėsi, kad su Jungtinių Tautų pagalba problemos būtų sprendžiamos taikiai. „Vatican News“ vyriausiasis redaktorius priminė dar ankstesnes popiežiaus Pranciškus kalbas apie kai kurių vyriausybių veidmainystę: jos šneka apie taiką, o pačios tuo pat metu pardavinėja ginklus. (RK / Vatican News

2020 liepos 06, 15:18