Paieška

Prekyba žmonėmis griauna gyvenimus Prekyba žmonėmis griauna gyvenimus 

Kova su prekyba žmonėmis. Įstatymai yra, bet jie netaikomi

Šios savaitės pradžioje Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) būstinėje Vienoje buvo surengta 20-oji Kovos su prekyba žmonėmis aljanso konferencija. Pagrindinė konferencijos tema – „Nutraukti nebaudžiamumą“.

Konferencijoje keletą kartų kalbėjo Šventojo Sosto misijos prie ESBO vadovas kun. Josephas Grechas. Surinkti duomenys liudija, kad šimtams, net tūkstančiams prekybos žmonėmis aukų tenka vos keletas ar net vienas nuteistas prekeivis. 

Mons. J. Grechas priminė vieną popiežiaus Pranciškaus pastabą, kad nebūtų tiek daug prekybos žmonėmis atvejų, jeigu valstybės nebūtų apsileidę, neveiklios ir tokiu būdu pačios netamptų tokių nusikaltimų bendrininkėmis.

Bendrasis gėris ir žmogaus orumas kviečia suprasti, kad teisingumas turi būti ne vien turtingųjų ir galingųjų privilegija, bet ypač vargšų ir silpnųjų teisė.  

Netrūksta nacionalinės ir tarptautinės teisės priimtų įstatymų, nurodančių, kaip kovoti su prekyba žmonėmis, kaip apsaugoti aukas ir joms padėti. Problema ta, kad turimi įrankiai nėra veiksmingai panaudojami ir taikomi. Kartais prisideda valstybių socialinis ir politinis nestabilumas, kartais trūksta finansavimo kriminalinio teisingumo tinklams. Taip pat tenka apgailestauti, jog dažnai vadinamosios didelės žuvys išsprūsta ar visai negaudomos, apsiribojama smulkesniais nusikaltėliais, o tai situacijos nekeičia.

Mons. J. Grechas taip pat priminė platesnį prekybos žmonėmis kontekstą: rinkos sudievinimas, pelno siekimas sukuria tokį klimatą ir socialinį modelį, kur atskirtis yra, rodos, normalus reiškinys. Pasak Šventojo Sosto delegacijos vadovo, pandemija kai kurių asmenų situaciją pavertė dar beviltiškesne. 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos interneto svetainėje taip pat galima susipažinti su paskutine Jungtinių Valstijų Valstybės departamento parengta ir 2019 birželio mėnesį paskelbta ataskaita apie prekybą žmonėmis pasauliniu mastu. Joje nurodoma, kad 2018 metais visame pasaulyje prekeiviams žmonėmis iškelta 11 096 bylų. Vidutiniškai 2275 aukoms tenka viena byla. Taip pat reikia priminti, kad ne visose bylose pavyksta įrodyti kaltę. Situacija šalyse gali labai skirtis. Kai kuriose šalyse teisinis persekiojimas pakankamai efektyvus, tačiau kitose nusikaltėliai jaučiasi nebaudžiami ir gali savivaliauti.  

Pavyzdžiui, Europoje 2018 metais buvo iškeltos 2394 bylos, kurių nagrinėjimas pasibaigė 1379 nuosprendžiais. Šiose bylose buvo identifikuotos 16 838 įvairaus amžiaus, kilmės ir lyties aukos. Tuo tarpu visoje Šiaurės Afrikoje, Arabijos pusiasalyje ir Artimuosiuose Rytuose iškeltos tik 738 bylos, kurios baigėsi vos 155 nuosprendžiais ir 2 675 aukų identifikavimu. Tačiau gerai žinoma, kad šiaurės Afriką kerta dideli prekybos žmonėmis keliai, kuriais yra gabenama tūkstančiai aukų, kurios dažnai patiria kankinimų ir kitokį žiaurų elgesį, kartais netenka gyvybės. Prekyba žmonėmis besiverčiantys organizuotų nusikaltėlių tinklai neretai turi korupcinių ryšių su kariuomenių ir teisėsaugos sistemų pareigūnais. Kaip konstatavo Šventojo Sosto misijos vadovas mons. J. Grechas, tik nedidelė dalis aukų sulaukia teisingumo, tik nedidelė dalis nusikaltėlių gauna pelnytą bausmę. (RK / Vatican News)

2020 liepos 25, 09:00