Paieška

Šv. Janipero Serra Šv. Janipero Serra 

JAV ganytojų reakcijos po šv. Junipero Serra statulų išniekinimo

Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikų Valstijų miestuose, parkuose, pakelėse grupelės aktyvistų nuvertė, apipurškė dažais ar įžeidžiamais užrašais daug istorinių statulų ir monumentų. Pasak jų, šie monumentai įkūnija personažus, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie rasizmo, kolonializmo ir kitų blogių. Kai kuriais atvejais iniciatyvos ėmėsi ir valdžia: San Fransiske nukelta Kristoforo Kolumbo statula. Miesto pareigūnė Rachelle Axe paaiškino, kad statula nesuderinama su San Fransisko vertybėmis ir įsipareigojimu rasiniam teisingumui. Kaip komentavo kiti aktyvistai, Kolumbo įžengimas į Amerikos kontinentą buvo vietinių gyventojų skerdynių ir jų kultūros naikinimo pradžia.
Thomas Jeffersonas  - vienas iš laisvos ir demokratinės JAV valstybės kalvių taip pat buvo vergų savininkas
Thomas Jeffersonas - vienas iš laisvos ir demokratinės JAV valstybės kalvių taip pat buvo vergų savininkas

Kai kuriose vietovėse panašaus likimo susilaukė ir tokių Jungtinių Valstijų istorijos kalvių kaip George’o Washingtono, Thomo Jeffersono, Benjamino Franklino ir kitų pirmo plano figūrų atminimo ženklai, mat jų biografijose yra skandalingų faktų. Pavyzdžiui, Washingtonas ar Jeffersonas buvo didelio skaičiaus vergų savininkai. Jų statulų išsaugojimo šalininkai oponuoja: jie gerbiami ne dėl to, kad gimė ir gyveno tada, kai vergovė buvo visuomenės santvarkos dalis, bet todėl, kad ją pranoko ir padėjo pagrindus demokratijos ir laisvės santvarkai. Istorija nėra ideali, o faktai turi būti suvokiami to laiko kontekste. Džefersono gyvenimas nebuvo idealus, bet tai jo plunksnai priklauso garsusis 1776 metų JAV Nepriklausomybės deklaracijos pareiškimas, jog „visi žmonės gimsta lygūs“, kuriuo buvo nukirstas tūkstantmetis vergovės teisinimas, jog vieni gimsta, kad valdytų, o kiti – kad būtų valdomi. 

Statulų niokojimo ir vertimo akcijos neaplenkė šv. Janipero Serra monumentų. Galima priminti, kad šis ispanakalbis 18 amžiaus misionierius buvo kanonizuotas 2015 metų rugsėjo 23 dieną. Kanonizacijai prie Vašingtono nacionalinės šventovės – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos – vadovavo popiežius Pranciškus, kuris homilijoje kalbėjo apie nenuilstantį ir asketišką misionierių, atnešusį Evangelijos džiaugsmą daugybei žmonių, nuėjusį pėsčiomis tūkstančius kilometrų. Popiežius taip pat priminė jo pagarbą ir atsidavimą vietos gyventojams, jo pastangas ginti juos nuo piktavalių ir išnaudotojų ispanų kolonistų tarpe, tapti broliu kiekvienam sutiktajam. 

Šv. Janipero Serra kanonizacija 2015 m.
Šv. Janipero Serra kanonizacija 2015 m.

Tačiau šv. Janipero Serra statulų griovėjų ir niokotojų akyse – tai dar vienas kolonializmo, rasizmo, vietinės kultūros naikinimo agentas. Po vandališkų aktų Sakramento miesto Kapitolijaus parke pareiškimą paskelbė Sakramento vyskupas Jaime Soto. Turėdamas galvoje apie 100 asmenų grupelę, kuri nuvertė misionieriaus statulą, vyskupas parašė, kad jie, ko gero troško, atkreipti dėmesį į skaudžius ir pyktį keliančius istorijos puslapius, tačiau jų vandalizmas mažai prisideda prie ateities kūrimo. Nėra jokių abejonių dėl Kalifornijos valstijos indėnų patirtų kančių kolonializmo metu ar dėl Kalifornijos valstijos gimimo laiku vyriausybės leisti genocido, tai širdį daužantis istorinis paveldas. Bet tuo pat metu yra tiesa tai, kad Janiperas Serra, dirbęs kolonijinės sistemos kontekste, smerkė jos blogius ir gynė indėnų orumą. Pasak Sakramento vyskupijos ganytojo, misionieriaus šventumas yra Dievo malonės vaisius, misionieriaus bendradarbiavimas su Dievo gailestingumu. Tai nėra tvirtinimas, kad jis nepadarė klaidų. Tiesa, kad jis nesustabdė išnaudojimo, tačiau, jei susipažinsime su jo istoriją, pamatysime, jog jis stengėsi skleisti šviesą išnaudojimo tamsybėse. 

Istorijos pažinimas nėra lengvas uždavinys, bet reikalingas, jei norime viltingos ateities ir įveikti rasizmo rykštę. Ji nebus įveikta vandalizmo aktais.

Kristoforo Kolumbo statula su nuskelta galva
Kristoforo Kolumbo statula su nuskelta galva

Šv. Janipero Serra statula buvo nuversta ir San Francisko parke. San Francisko arkivyskupas Salvatore Cordileone ir kelios dešimtys tikinčiųjų birželio 29 dieną aplankė vandalistinio akto vietą. Pasak arkivyskupo, jis buvo sukrėstas regėdamas vandalizmo veiksmus prieš šv. Serra atminimo ženklą, iš tiesų nežinant misionieriaus pasiaukojančių ir herojiškų pastangų ginti vietinių gyventojų orumą ir teises.

Kita vertus, pasak arkivyskupo Cordileone, išpuolyje prieš šv. Janipero Serra atminimo ženklą jis regi ne vien paprastą vandalizmą ir socialinį protestą, bet ir piktosios dvasios kurstomą šventvagystę. Tai priežastis, dėl kurios jis ir kiti tikintieji įvykių vietose sukalbėjo atitaisymo aktą. (RK / Vatican News)

2020 liepos 13, 12:37