Paieška

Vatican News
USA PANDEMIC BELIEF CORONAVIRUS COVID-19

Religijos laisvės savaitė JAV

Birželio 22–29 dienomis Jungtinėse Valstijose vyksta Religijos laisvės savaitė, kurios metu ganytojai kviečia dalyvauti trimis būdais: malda, mąstymu ir veiksmu.

JAV episkopato interneto svetainėje Religijos laisvės savaitei skirtuose puslapiuose pateikiami maldos, mąstymo ir veikimo pasiūlymai kiekvienai dienai. Birželio 22 buvo kviečiama mąstyti apie Mažųjų vargšų seserų ligonines ir kitus pagalbos centrus, kuriuose jau dešimtmečius padedama daugybei vargingų ligonių ir vargšų. Tačiau šis darbas šiandien yra pakibęs ant plauko, nes Mažosioms vargšų seserims Pensilvanijoje ir Kalifornijoje yra iškeltos bylos, kuriomis siekiama panaikinti išimtį ir priversti jas paminti savo sąžinės ir įsitikinimų laisvę, atliekant tokias operacijas kaip sterilizavimas, abortai, lyties keitimas. Tikintieji yra kviečiami melstis, kad pagarba Mažųjų vargšų seserų ir panašių kongregacijų narių sąžinėms būtų išsaugota, mąstyti apie misiją saugoti ir globoti visas gyvybes, konkrečiais veiksmais paremti religijos laisvę.  

Birželio 23 dienos tema – visų religijų išpažinėjų laisvė melstis nesibaiminant atakų ir užgauliojimų. Kviečiama mąstyti apie daugybę atvejų, kai bažnyčios, sinagogos ir mečetės buvo išniekintos. Kai kurie išpuoliai buvo itin brutalūs, nusinešė dvasininkų ir tikinčiųjų gyvybes. Religijos laisvės savaitės dalyviai kviečiami savo malda atitaisyti nuodėmių prieš žmogaus orumą žalą ir piniginėmis aukomis paremti programą, kuri rūpinasi kulto namų saugumo užtikrinimu.

Birželio 24 buvo kviečiama melstis už religines mažumas Kinijoje, susipažinti su jų padėtimi ir mąstyti apie ją, apie didžiulį valstybės spaudimą nevengiant įvairių represijų: įkalinimo darbo stovyklose ir kalėjimuose, maldos namų griovimo, draudimo dalyvauti apeigose arba turėti religinės literatūros. Tikintieji kviečiami prisidėti prie JAV episkopato iniciatyvų dėl religijos laisvės pasaulyje. 

Birželio 25 dieną kviesta mąstyti apie įvaikinimo ir vaikų globos problemas, melstis už našlaičius ir jiems padedančius. Deja, kai kuriose valstijose – Mičigane, Filadelfijoje – ilgametę patirtį ir puikią reputaciją turinčios katalikiškos įvaikinimo tarnybos arba katalikiški vaikų globos namai verčiami užsidaryti arba jau užsidarė dėl bylų, kurias iškėlė aktyvistai, netoleruojantys katalikiško požiūrio į lytinę orientaciją ir tapatybę. Ši netolerancija sukelia labai konkrečias ir neigiamas pasekmes vaikams. Be maldos už juos taip pat dera socialiai ir politiškai remti iniciatyvas, kad religinės karitatyvinės organizacijos nebūtų diskriminuojamos dėl savo įsitikinimų. 

Birželio 26 dienos programoje atkreipiamas dėmesys į dar vieną bylą krašto pietuose, kurioje skirtingose pusėse atsidūrė Braunsvilio vyskupija ir federalinė vyriausybė. Pastaroji siekia pastatyti sieną, kuri užkirstų kelią bėgantiems nuo skurdo ir konfliktų, o katalikų vyskupija prieštarauja, kad tokia siena iškiltų jai priklausančiame sklype, nes sienos idėja konfliktuoja su Bažnyčios misija padėti vargstantiems. 

Birželio 27 dienos tema primenami sunkumai, su kuriais šiuo metu susiduria katalikiškų mokyklų tinklas, kuriame nuo 19 amžiaus ugdomi milijonai vaikų. Ir katalikiškos mokyklos susiduria su spaudimu, kuriuo verčiama išsižadėti katalikiškų įsitikinimų. 

Birželio 28 dienos tema žvilgsnį kreipia į Afriką, į Centrinės Afrikos Respubliką, kurią nusiaubė pilietinis konfliktas ir kurioje daugiau nei pusės gyventojų išgyvenimas priklauso nuo humanitarinės paramos. Šiame kontekste gimė trijų religinių lyderių – evangelikų pastoriaus Nicolas Guerekoyame, katalikų arkivyskupo Dieudonné Nzapalainga ir musulmono imamo Omar Kobine Layama – sąjunga, kuri siekia susitaikymo, religinės santarvės ir taikos. JAV episkopatas įvairiais būdais prisideda prie trijų religinių lyderių pastangų, kviečia įsitraukti ir kitus. 

Birželio 29-ąją, paskutinę JAV religijos laisvės savaitės dieną, kviečiama melstis, kad „Dievas duotų mums malonę atsiminti visų orumą ir pakviesti kitus elgtis taip pat“; mąstyti, jog „kaip katalikai, turintys stiprią socialinio mokymo tradiciją, esame įpareigoti aktyviai kurti mūsų bendruomenes. Tai pasiekiama dalyvaujant politiniuose procesuose, bet daug kas nuo jų nusigręžia, nes įsitraukimas į vietinius ir nacionalinius klausimus yra pripildytas nuodingo ir pikto kalbėjimo, neretai nukreipto prieš asmenis. Tačiau niekas nelaimi, kai garbingą diskusiją pakeičia asmeninės atakos, kurios tik dar labiau skaldo bendruomenes. Mums reikia gražaus, sąžiningo ir civilizuoto dialogo. Tai reiškia, kad į kiekvieną turime žvelgti kaip vertą sėsti prie stalo, vertą mūsų pagarbos ir vertą būti išgirstam. Trumpai tariant, tai reiškia su kiekvienu elgtis kaip su artimu“. JAV episkopato interneto svetainėje suteikiami ištekliai, padedantys vesti ir palaikyti orią diskusiją. (RK / Vatican News)

2020 birželio 27, 14:03