Paieška

Šventasis Sostas: pandemija išryškino būtinybę kovoti su korupcija

Šventojo Sosto nuolatinis atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje monsinjoras Janusz Urbanczyk ragina užkirsti kelią korupcijai koronaviruso pandemijos kontekste.

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas ESBO kalbėjo pirmadienį vykusiame parengiamajame 28-ojo Ekonomikos ir aplinkosaugos forumo susitikime. Forumo tema – puoselėti saugumą, stabilumą, ekonominį augimą ESBO zonoje ir kovoti su korupcija, pasitelkus inovacijas, skaidrumą, skaitmeninimą. Forumas vyko nuotoliniu būdu dėl koronaviruso krizės.

Reikia koncentruoti dėmesį į gerą vadovavimą, nepamirštant, kad korupcija kelia grėsmę ESBO vertybėms, kuria nestabilumą ir daro poveikį saugumui, ekonominei ir žmogiškai dimensijai, savo kalboje pabrėžė Šventojo Sosto atstovas. Pasak jo, korupcija sukuria greito ir lengvo pelno iliuziją, tačiau iš tikrųjų visus žeidžia, sumenkindama skaidrumą, pasitikėjimą, versdama suabejoti teisine ir socialine sistema.

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas ESBO pacitavo popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad korupcija pažemina individo orumą, sugriauna visas gražias, geras idėjas. Visuomenė kviečiama konkrečiai įsipareigoti kovoje su įvairiomis korupcijos vėžio formomis.

Monsinjoras Urbańczyk pabrėžė viešojo sektoriaus pareigą dirbti sąžiningai ir skaidriai, būtinybę puoselėti pasitikėjimą tarp piliečių ir institucijų. „Bendras gėris yra šaltinis, kuris turi būti apsaugotas visų, ypač silpniausiųjų, labui, o, jei pasitikėjimas paminamas, valstybė raginama taikyti sankcijas“, – sakė jis.

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie ESBO sakė, kad šioje beprecedentėje sveikatos apsaugos krizės situacijoje vyriausybių prioritetas – apsaugoti sveikatą ir saugumą, atskleidžiant galimas korupcijos grėsmes, taikant antikorupcinius standartus. Nors Covid-19 pandemija yra didelis iššūkis tarptautinei bendruomenei, ji gali tapti realia galimybe ieškoti naujų sprendimų kovoje su korupcija, kurie pasitarnautų bendram gėriui ir integraliai žmogaus pažangai.  (DŽ / Vatican News)

2020 birželio 17, 16:02