Paieška

Vatican News
PAKISTAN-HEALTH-VIRUS

Jauni Pakistano krikščionys remia vargstančiuosius

Jauni katalikai Pakistano Sahivalio mieste kasdien šimtui vargstančių žmonių dalina maistą. Solidarumo akcija tęsis iki koronaviruso sukeltos krizės pabaigos. Jaunimo grupės atstovas Ashiknaz Khokhar agentūrai „Fides“ sakė, kad jie padeda benamiams, ypač tiems, kurie miega gatvėse, neturi jokio pragyvenimo šaltinio. Jis pasakoja, kad jie įsteigė maisto banką Sahivalio parapijoje, kad pasiektų labiausiais vargstančiuosius. Nors grupės branduolys – jauni krikščionys, bet ir jų draugai musulmonai ir induistai aktyviai prisideda dalindami maisto produktus.

Idėja  steigti maisto banką kilo matant daugybę apleistų žmonių gatvių pakraščiuose. „Mūsų veikla remia žmoniškumą, siekiame padėti visiems, nepaisant išpažįstamo tikėjimo, ne tik krikščionims“, – sake grupės atstovas. Vienas iš musulmonų, bendradarbiaujančių šioje savanorystėje, muftijus Sohail Shaukat, sakė, kad jis labai vertina šią jaunų krikščionių iniciatyvą, nes jie darbuojasi žmonėms, nediskriminuodami ir neišskirdami nei vieno. Pasak muftijaus, šios jaunų krikščionių idėjos dėka daug musulmonų, induistų ir sikhų turėjo galimybę padėti žmonėms, kurti tarpreliginius ryšius ir abipusio pasitikėjimo atmosferą.

Jaunimo grupė „Gyvenimo kelias“ Karačio mieste taip pat įgyvendina panašią iniciatyvą remdama vargingiausius žmones. Pristatę po 20 kg maisto paketų aštuoniems šimtams krikščionių, induistų ir musulmonų šeimų, jie kasdien ėmė tiekti šviežias daržoves šimtui šeimų. Šios grupės lyderis Michael Bhatti sako, kad dabar, kai žmonės dėl koronaviruso grėsmės užsidarę namuose neturi galimybės užsidirbti, kad patenkintų kasdienius poreikius, daugelis padienių darbininkų prarado darbus, grupė „Gyvenimo kelias“ kasdien surenka paramą iš dosnių žmonių, kurie turi galimybę paremti. Tada jaunimas eina į turgų, perka šviežias daržoves, jas nuplauna ir paruošia 3 kg paketus. Kasdien jie prašo kunigo pasimelsti už jų artimo meilės darbus ir pradeda dalinti paruoštus davinius. „Gyvenimo kelias“  vadovas sako: „Trokštame padėti vargšams ir stokojantiems, nepaisant jų tikėjimo, kultūros, etninės grupės, kaip mus moko Evangelija“. (DŽ / Fides)

2020 birželio 03, 14:10