Paieška

Benediktas XVI ir Georgas Ratzingeris Vatikane 2012 m. Benediktas XVI ir Georgas Ratzingeris Vatikane 2012 m. 

Benediktas XVI Vokietijoje. Mišios su sergančiu broliu Georgu

Benediktas XVI ketvirtadienį su sergančiu broliu 96 metų Georgu Ratzingeriu aukojo Šv. Mišias. Pailsėjęs po kelionės iš Romos, 93 metų popiežius emeritas ketvirtadienio pavakare dar kartą aplankė prelatą Georgą. Apie kitus brolių susitikimus kol kas nepranešama.

Benedikto XVI sprendimas Vokietijoje aplankyti sergantį vyresnįjį brolį Georgą buvo spontaniškas, sužinojęs apie pablogėjusią prelato Georgo Ratzingerio sveikatą, popiežius emeritas, nuo 2005 iki 2013 metų buvęs Romos vyskupas ir Visuotinės Bažnyčios ganytojas, panorėjo pabūti su broliu galbūt jau paskutinį kartą šiame gyvenime.

Benediktas, lydimas kelių jo sveikata besirūpinančių asmenų, įskaitant Popiežiaus namų prefektą arkivyskupą Georgą Gänsweiną, ketvirtadienį priešpiet išvyko iš popiežiaus emerito namų Vatikane, lėktuvu pasiekė Bavarijos sostinę Miuncheną, o iš ten automobiliais nuvyko  į Regensburgo miestą, Bavarijos rytuose, kur gyvena jo brolis prelatas Ratzingeris. Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris, kuris pasitiko popiežių emeritą Miuncheno oro uoste ir jį palydėjo iki pat brolio buto, paprašė gerbti brolių Ratzingerių privatumą jiems tokiu jautriu asmeniniu momentu.

Niekas tiksliai nežino, kiek popiežius emeritas Benediktas pasiliks Vokietijoje. Pasak Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus Bruni, Benediktas XVI pasiliks Vokietijoje „tiek, kiek reikia“. Jis apsigyveno ne pas brolį, o prie pat esančiose Regensburgo vyskupijos kunigų seminarijos patalpose.

Šio vizito aplinkybės liūdnos, pareiškė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Georg Bätzing, vis dėlto džiaugiamės popiežiaus emerito, buvusio Vokietijos vyskupų konferencijos nario, sugrįžimu į tėvynę. Jis palinkėjo Benediktui XVI geros viešnagės, reiškė viltį, kad jam bus užtikrintos sąlygos ramiai pasirūpinti broliu, paminėjo, kad savo asmenine malda lydės popiežiaus emerito buvimą Vokietijoje ir brolį Georgą jo gyvenimo kelionėje.

Reikšmingas sutapimas, kad broliai Ratzingeriai tą pačią 1951 metų dieną – per Petrines ir Paulines – įšventinti kunigais susitiko Pasaulinės maldos už šventus kunigus dienos ir Švč. Jėzaus Širdies iškilmės išvakarėse. Kaip jau pranešta, netrukus po susitikimo prelato Georgo bute jie abu kartu aukojo Šventąsias Mišias.

Georgas Ratzingeris, liturginės muzikos kūrėjas ir buvęs ilgametis Regensburgo katedros vaikų choro vadovas, buvo dažnas svečias Vatikane ir Kastelgandolfe, jis lankydavo jaunesnį brolį Josephą tiek prieš jo išrinkimą popiežiumi, kai dar buvo gyva brolių sesuo Maria Ratzinger, tiek po jo pasitraukimo iš popiežiaus pareigų. Josephas Ratzingeris – Benediktas XVI nuo 2013 metų, kai pasibaigė jo pontifikatas, daugiau nebuvo sugrįžęs į Vokietiją. Popiežiaus tarnystės laikotarpiu jis lankėsi Vokietijoje tris kartus: 2005 metais Pasaulio jaunimo dienos proga Kelne, 2006 metais gimtojoje Bavarijoje ir 2011 metais Berlyne, kur pasakė kalbą Vokietijos parlamente ir apsilankė Freiburge. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 19, 13:01