Paieška

Vatican News
Dachau koncentracijos stovykla Dachau koncentracijos stovykla  (ANSA)

Kodėl visa tai įvyko? Dachau stovyklos išlaisvinimo sukaktis

Balandžio 29 dieną sukako Dachau koncentracijos stovyklos išlaisvinimo 75 metinės. Dachau koncentracijos stovykla pietinėje Vokietijoje, vienas iš baisiausių nacių žiaurumo simbolių, laikyta pavyzdine vėlesnėms nacių koncentracijos stovykloms. Dachau iš maždaug 250 000 kalinių nužudyta ar žuvo apie 150 000 žmonių, daug kitų išvežta į kitas nacių mirties stovyklas. Dachau kalinti visų pirma politiniai kaliniai iš Vokietijos ir Rytų Europos, įskaitant apie 3200 Lietuvos piliečių.

Tarp Dachau kalintų intelektualų daug visų konfesijų dvasininkų ir pašvęstųjų. Iš beveik 2800 kalinių diakonų, kunigų, vyskupų ir vienuolių apie 1780 buvo įvairių tautybių katalikų kunigai, daugelis lenkų, trys lietuviai: Jurgis Parancevičius, Antanas Gedgaudas, Vytautas Pikturna.

„Kodėl visa tai įvyko?“ – klausia žinijoje Dachau stovyklos išlaisvinimo metinių proga Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Stanisław Gądecki, Poznanės arkivyskupas. Jis atsako šv. Jono Pauliaus II žodžiais: „Tai įvyko todėl, kad buvo atmestas Kūrėjas, visų sprendimų, kas yra gėris ir kas yra blogis, šaltinis; atmesta tai, kas sudaro giliausią žmonijos esmę, – žmogaus prigimties samprata.“

Lenkijos episkopato vadovas pasidalijo vienos Dachau aukos mintimis: „Žmonija turėtų suprasti savo klaidas ir eiti taikos keliu pagal du svarbiausius įsakymus: mylėti Dievą ir mylėti artimą. Jei nedarys šių dviejų dalykų, žmonija pražus ir taikos pastangos bus bergždžios“, – parašė katalikas dvasininkas netrukus po išlaisvinimo iš Dachau koncentracijos stovyklos.

Lenkijos dvasininkai atidėjo tradicinę metinę balandžio 29-sios piligrimystę į Dachau dėl koronaviruso pandemijos. Arkivyskupas Gądecki pakvietė vietoj jos per dvasinę piligrimystę atminti Dachau koncentracijos stovyklos kankinius ir visus šiandien pasaulyje žūstančius dėl neapykantos. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 30, 13:23