Paieška

Bažnyčia Bosnijoje Bažnyčia Bosnijoje 

Kaip Bosnijos musulmonai gelbėjo katalikų Velykas

Bosnijos ir Hercegovinos musulmonų geranoriški veiksmai kilus gaisrams leido vietos katalikų benduomenei dalyvauti Velykų sekmadienio Mišiose. Jos, tiesa, dėl pandemijos vyko nuotoliniu būdu.

Gaisrai Trišič kaime Velykų sekmadienio rytą balandžio 12 dieną privertė gyventojus skubiai imtis juos gesinti. Tačiau katalikų nuostabai, jų kaimynai Prozo Ramos musulmonų bendruomenės nariai pasiūlė nesirūpinti gaisro gesinimu, o eiti klausytis Mišių. Gaisro gesinimu pasirūpins jie.

Tai buvo kilnus musulmonų geranoriškumo gestas. Jis priminė, kad visi esame Dievo vaikai, kad svarbu gerbti kito išpažįstamą tikėjimą, pareiškė Sarajevo vyskupijos kunigas Branko Jurič. Jis pasidžiaugė, kad Bosnijoje Hercegovinoje puoselėjama dialogo, skirtingų tikėjimų ir kultūrų bendruomenių taikingo sugyvenimo dvasia.

Sarajevo dvasininkas pasakojo, jog Prozoro musulmonų pagalba gaisro metu nebuvo vienkartinis islamo išpažinėjų solidarumo gestas. Vietos imamas jau daugelį metų nuveža senukus katalikus į sekmadienio Mišias. Pasak kunigo, matydamas pakelėse mašinas stabdančius senukus, imamas prisimindavęs, kaip jis, dar neturėdamas automobilio, eidavęs ilgą atstumą į maldos vietą. Vieną kitą kartą pavežęs katalikus senukus, imamas davė jiems savo telefono numerį, kad iš anksto paskambinę susitartų, kada juos nuvežti į sekamdienio Mišias ir parvežti atgal. Gerumui nėra ribų, tvirtina kun. Jurič. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 21, 12:59