Paieška

Popiežius sveikina vaikus, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Genuja, 2019 m. Popiežius sveikina vaikus, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Genuja, 2019 m. 

Koronavirusas ir vyskupo laiškas tėvams: dabar jūsų metas

Koronaviruso pandemija nelauktai ir radikaliai verčia keisti tradicijas, įpročius ir planus. Vykdydama vyriausybės gaires Italijos vyskupų konferencija nusprendė kelioms savaitėms atšaukti bendruomeninius liturginius susitikimus – šv. Mišias, santuokos, krikšto ir sutvirtinimo sakramentų šventes. Deja, netgi dalyvavimas artimųjų laidotuvėse labai apribotas. Kovo 14 dieną ir Portugalijos ganytojai atsisakė bendruomeninių apeigų iki Velykų. Tuo pat metu dabar yra malonės laikas deklaruojamus principus paversti darbais.

Apie tai laiške vyskupijos tikintiesiems rašo Paduvos vyskupas Claudio Cipolla. Jis ypač kreipiasi į tėvus tų vaikų, kurie šios gavėnios metu rengėsi įkrikščioninimo sakramentams. 

Kritinė situacija taip yra galimybė, nes mus verčia galų gale išpažįstamoms vertybėms suteikti konkretų pavidalą, įgyvendinti jas, padaryti jas kasdiene patirtimi. Viena iš tokių vertybių yra šeima.

Paduvos vyskupas Claudio Cipolla ir popiežius Pranciškus
Paduvos vyskupas Claudio Cipolla ir popiežius Pranciškus

Ganytojas priminė klausimą, kuris buvo užduotas santuokos sakramento apeigų metu: „Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?“ Panašus klausimas buvo pakartotas krikšto apeigų metu:

„Ar Jūs, gerbiamieji tėvai, žinote, jog, prašydami vaikui Krikšto, prisiimate ir pareigą išauklėti jį tikintį?“

Tėvai ir krikštatėviai, atsakydami „taip“ į šiuos klausimus, priėmė įsipareigojimą ne vien padėti vaikams užaugti ir tapti brandžiais vyrais ir moterimis, bet taip pat ugdyti juos tikėti kasdienybėje. Tai ypač išryškėja dabartinėje situacijoje, kai bendruomeninis parapijų gyvenimas, kaip ir kitos gyvenimo sritys, suvaržytas.

„Dabartinė situacija tai itin akcentuoja: visų pirma tai jūsų (tėvų), o ne vien kunigų ar katechetų pareiga vaikams perduoti tikėjimo kelią. Be abejo, mūsų kunigai, katechetai, savanoriai atlieka vertingą darbą, tačiau jie tik papildo tėvų pastangas ir negali jų pakeisti. Žinau, kad sudarėme įspūdį, jog išskirtinai mes esame autorizuoti ugdyti vaikų tikėjimą, tačiau jau keletą metų stengiamės atsisakyti šios klaidingos interpretacijos. Su šiuo supratimu yra susiję įvairūs pasiūlymai, kaip atnaujinti pasirengimą krikščioniškam gyvenimui, kuriuos drąsiai priėmėme mūsų vyskupijoje. Sutinku, kad dažnai tai tėra jau supakuotų bendro pobūdžio edukacinių paketų siūlymai, kai iš tiesų reikia skatinti tėvų ir krikštatėvių atsakomybę bei kūrybingumą“, – rašo Paduvos vyskupas. – „Dabartinis suvaržymų laikas, negalėjimas susitikti tuo pat metu yra tiesioginis priminimas vykdyti Viešpaties visiems krikščionims patikėtą misiją: būti misionieriais, tikėjimo tėvais ir motinomis.“

„Pamėginkite vaikams papasakoti, ką jums reiškia tikėjimas ir Jėzus jūsų gyvenime. Pasakykite, kokią stiprybę ir džiaugsmą teikia priklausymas krikščioniškai bendruomenei, kuria rūpinatės.“

"Kurkite trumpus šeimos maldos momentus, kurie padėtų suprasti pasitikėjimo Viešpačiu vertę. Galbūt šie pasiūlymai jums netikėti ir jaučiatės nepasirengę, tačiau dabar iš tiesų yra ypatingas laikas, kurį pavadinčiau malonės laiku“, – rašo italų vyskupas, drąsindamas įveikti drovėjimosi baimę, ieškoti žodžių ir pavyzdžių Evangelijos ir tikėjimo gyvenime aiškinimui, atkreipti dėmesį į tuos, kurie silpni, pažeidžiami, gyvena stokoje, kuriems reikia teisingumo, taikos ir meilės, Jėzus nuolatos kurstomų mūsų širdyse. 

„Perduodant tiesą ir ugdymo santykiuose nėra mokytojų: kalba pats gyvenimas, jūsų gyvenimas, jūsų tikėjimas. Tikėjimo ugdymui nereikia pamokų, klasių ir pareigų. Tikėjimas gimsta iš tikėjimo, kaip gyvybė gimsta iš gyvybės. Jėzų perteikia žvilgsniai, mieli gestai, perspėjimai, o kartais sunkūs, bet sveiki „ne“. Jūsų, kaip tėčio ir mamos, gyvenimas leidžia pajusti Viešpatį, tai yra jums skirta krikščioniška tarnystė. Jūsų gyvenimas yra tikėjimo mokykla. Taip yra netgi tada, kai to nesiekiama: suaugęs žmogaus jau savaime yra ugdytojas. Jis išlieka gyvenimo ir tikėjimo ugdytoju ir dabartiniuose sunkumuose“, – rašo vyskupas Cipolla tėvams, laimindamas juos ir pažadėdamas visokeriopą pagalbą. (RK / Vatican News)

2020 kovo 14, 15:27