Paieška

Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai

Krikščionių, ypač persekiojamų, gerove besirūpinanti tarptautinė labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ pakvietė paremti labdaringus gavėnios projektus, iš viso penkis. Kiekvienas iš jų skirtas nūdienos Bažnyčios vargstantiesiems ir kenčiantiesiems atminti, už juos melstis, konkrečiai padėti. Kiekvienas projektas pavestas tikėjimo kankinio užtarimui.

 

Septyni Alžyro palaimintieji kankiniai trapistai
Septyni Alžyro palaimintieji kankiniai trapistai

Pirmoji savaitė skirta krikščionims Alžyre, prisimenami Tibhirino kankiniai, septyni palaimintieji trapistų vienuoliai. Apreiškimo Marijai kongregacijos vienuolės šiandieniniame Alžyre tėra kaip lašas jūroje, tačiau ryškus vilties ženklas mažumos krikščionims. Gavėnios kampanijos projektas padės aštuonioms vienuolėms tęsti savo misiją sudėtingame kontekste.

Paulius Faraj Rahho, Mosulo chaldėjų arkivyskupas
Paulius Faraj Rahho, Mosulo chaldėjų arkivyskupas

Antroji savaitė skirta krikščionims Irake, prisimenamas 2008 metais pagrobtas ir nužudytas arkivyskupas Paulius Faraj Rahho, Mosulo chaldėjų katalikų ganytojas. Bašicho miestas kurdų daugumos šiauriniame Irake patyrė ISIS islamistų kovotojų įniršį, krikščionys privalėjo trauktis, jų namai ir bažnyčios buvo sudeginti, apiplėšti, kartu nusiaubtas Šv. Jurgio vaikų darželis. Jis iš gavėnios labdaros projekto lėšų bus atstatytas.

Leonella Sgorbati
Leonella Sgorbati

Trečioji savaitė skiria dėmesį krikščionims Centrinėje Afrikos Respublikoje, vienoje iš vargingiausių Afrikos valstybių, prisimenama šios šalies misionierė – palaimintoji sesuo Leonella Sgorbati, slaugė nužudyta dėl savo tarnystės vargstantiesiems Somalyje 2006 metais. Per ginkluotus veiksmus buvo nusiaubtos visos 12 Bangasu miesto bažnyčių Centrinės Afrikos Respublikos rytuose. Ten ir dabar neramu. Paramos projektas parems katechetus, finansuos jų formacijos kursus.

Akashas Bashiras

Ketvirtoji savaitė skirta Pakistano krikščionių bendruomenei, prisimenamas 18 metų salezietis Akashas Bashiras. Bažnyčios apsaugos kuopoje tarnavęs savanoris studentas prie Šv. Jono bažnyčios durų sustabdė bombą atsinešusį islamistą, kuris susprogdindamas užtaisą nužudė jaunuolį Akashą ir dar dvidešimt Mišių dalyvių Youhannabade, Lahorės arkivyskupijoje.

Tačiau pasiaukodamas Akashas išgelbėjo daugelio kitų gyvybes. Ketvirtosios gavėnios savaitės labdaros projektas – nauja bažnyčia krikščionims atokioje Multano regiono vietovėje: tai maždaug 150 šeimų, kurioms ypatingai sunku nukeliauti į toli esančią artimiausią bažnyčią, svajonė. Pagal gavėnios projektą, nauja bažnyčia bus statoma Louise Colony vietovėje.

Sarah Yohanna

Penktoji gavėnios savaitė skirta Nigerijos krikščionims. Prisimenama Sarah Yohanna, moksleivė choristė, žuvusi 2012 spalio 28 dieną per teroristinę ataką parapijos bažnyčioje sekmadienio Mišių metu. Projektas Nigerijoje skirtas 53 kandidatams į kunigus Borno valstijoje, kurioje dažni antikrikščioniškų kovotojų Boko Haram išpuoliai. Gavėnios rinkliava leis padengti jų mokymosi ir pragyvenimo išlaidas. (SAK

2020 kovo 02, 13:20