Paieška

Vatican News
Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Svatioslavas Ševčukas Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Svatioslavas Ševčukas 

Bažnyčios ir Jaunimo asociacijos bendradarbiavimas Ukrainoje

Ukrainos jaunimo asociacija – aktyvi, sėkminga, gerai veikianti organizacija, sako arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

„Pagilinti ilgametę bendradarbiavimo tradiciją tarp Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios ir Ukrainos jaunimo asociacijos pasaulinės tarybos, skatinant jų vaisingą sąveiką dvasinio vaikų bei jaunimo ugdymo ir augimo srityje“, – to siekiama memorandumu, kurį sausio 29 d. pasirašė Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas ir Jaunimo asociacijos pasaulinės tarybos vadovas Andriy Bihunasskelbiama Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios svetainėje.

Ukrainos jaunimo asociacija – aktyvi, sėkminga, gerai veikianti organizacija, sakė arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, ragindamas efektyviau keistis idėjomis tarp visų  memorandumą pasirašiusių narių, gyvenančių tiek Ukrainoje, tiek diasporoje. Tarybos prašymu Jaunimo asociacijos Ukrainoje kapelionu ir dvasiniu vadovu buvo paskirtas vyskupas Stepanas Susas.

Džiaugdamasis kapeliono paskyrimu, tarybos vadovas Andriy Bihunas prisiminė, kad vyskupas Stepanas Susas kaip katechetas dalyvavo formacijos kursuose, kuriuos surengė Ukrainos jaunimo asociacija. Asociacija, įkurta 1925 m., yra nevyriausybinė organizacija, į kurią laisvanoriškai buriasi jauni ukrainiečiai. Jos esminis siekis – aktyvių, sąmoningų piliečių ugdymas, paremtas krikščioniškomis tradicijomis ir vertybėmis. (DŽ / news.ugcc.ua)

2020 vasario 01, 14:58