Paieška

Pasaulio ekonomikos forumas Davose Pasaulio ekonomikos forumas Davose 

Religiniai lyderiai Davoso forume

Į pasaulio ekonomikos forumą Davoso kurorte Šveicarijoje, kur šiomis dienomis susirinko politiniai ir įvairių ekonomikos sektorių lyderiai, organizatoriai pakvietė ir keletą religinių lyderių. Tai atspindi suvokimą, jog daugiau nei keturi penktadaliai pasaulio gyventojų tapatinasi su vienokia arba kitokia religine bendruomene, todėl sprendžiant sudėtingas ir dideles problemas neišvengiamai susiduriama ir su religija, religinėmis bendruomenėmis, religine morale ir pasaulėžiūra.

„Labai svarbu dirbti su religiniais lyderiais kuriant moralinius rėmus ketvirtajai industrinei revoliucijai. Tikėjimo lyderiai yra išskirtinai palankioje pozicijoje skatinti pokyčius“, – pažymi Dana Humaid, Ženevoje esančio Tarpreliginio aljanso už saugesnes bendruomenės vadovė, viena iš Davoso forumo dalyvių. Ji primena, jog religinės bendruomenės vykdo daugybę svarbių programų: prieš smurtą namuose, gatvėse, prieš radikalizmą ir nesantaiką, prieš prekybą žmonėmis ir nepilnamečių išnaudojimą. Skaitmeninėje eroje šimtai milijonų vaikų rizikuoja tapti išnaudojimo aukomis, o didžiųjų skaitmeninių technologijų gigantų prevencinės priemonės nepakankamos arba jų visai nėra. Dana Humaid priminė lapkričio mėnesio susitikimą Vatikane apie vaiko orumą skaitmeninėje erdvėje ir popiežiaus kvietimą mokslininkams, žiniasklaidai, skaitmeninių technologijų lyderiams, verslui, įstatymų leidėjams, tėvams ir religijų lyderiams vienyti jėgas, kad pasaulis vaikams būtų saugesnis.

Be kitų religinių lyderių, Davoso forume dalyvauja ir kalbėjo kardinolas Peteris Turksonas, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Jis Pasaulio ekonomikos forumo dalyviams perdavė popiežiaus žinią, kurioje linkima, kad pelnas ir technologijos nenusvertų žmogiškumo. Asmens iškėlimas į centrą užtikrina, kad vystymasis bus tikras ir pasieks visus.

Į Davoso forumą buvo pakviesti Europos rabinų konferencijos pirmininkas rabinas Pinchas Goldschmidt, sikhų lyderis Bhai Sahib ir Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus. Pastarasis yra puikiai žinomas dėl savo dėmesio ekologijai ir aplinkosaugai, daugybės pareiškimų ir akcijų šiais klausimais per paskutinius keliasdešimt metų. Patriarcho Baltramiejaus požiūriu, ekologinis jautrumas turi būti krikščionio mentaliteto dalis, nes tai ne kas kita, kaip rūpinimasis Kūrėjo dovanota kūrinija, mūsų planeta. Popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato si’, kurioje daug dėmesio skiriama aplinkai, patriarcho Baltramiejaus įžvalgas mini kaip vieną iš enciklikos šaltinių.

Pranciškus ir Baltramiejus pabrėžia, jog rūpestis aplinka yra krikščioniško gyvenimo dalis
Pranciškus ir Baltramiejus pabrėžia, jog rūpestis aplinka yra krikščioniško gyvenimo dalis

Savo pranešime Davoso forume patriarchas Baltramiejus dar kartą pabrėžė, jog, skirtingai negu ankstesnės kartos, mes žinome apie mūsų daromą žalą aplinkai ir nebeturime pasiteisinimų. Toliau ją daryti yra amoralu ir bedieviška. Ekologinę krizę kelia ne vien gamyba, bet ir mūsų visuomenių netvarus gyvenimo ir vartojimo būdas, kuris turi tapti blaivesnis ir saikingesnis. Mes nebegalime perkelti atsakomybės kitiems, bet turime ją suvokti ir priimti į savo širdis. Kad pusiausvyra būtų atstatyta, mums reikia dvasinio pasaulėvaizdžio, kuris diegia nuolankumą, pagarbą ir solidarumą. Galbūt skirtingai manome apie pasaulio pradžią ir tikslą, nesutariame dėl socialinės politikos ir ideologijų, tačiau turime suvokti bendrą atsakomybę už dabarties ir ateities kartas.

„Žemėje viskas tapo lokalu ir asmeniška. Esame susiję. Esame toje pačioje valtyje. Nebėra vietos abejingumui, nebėra laiko dvejoti. Daug mūsų pasaulio globalių ir politinių lyderių yra tarp mūsų. Raginame būti juos ambicingais įstatymuose ir ištvermingais darbuose. (...) Būsime teisiami pagal tai, kaip skubiai atsiliepėme į mūsų amžiaus ekologinę krizę. Žemė gali pagyti, tačiau tik tuo atveju, jei mes leisime jai išlikti“, – Davoso forume kalbėjo ortodoksų vadovas. (RK / Vatican News)

2020 sausio 23, 16:10