Paieška

Vatican News
Nauji kontekstai kelia naujų iššūkių religijos laisvei Nauji kontekstai kelia naujų iššūkių religijos laisvei  (AFP or licensors)

Religijos laisvės diena JAV

Sausio 16 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo švenčiama Nacionalinė religijos laisvės diena. Galima priminti, kad religijos laisvės principas istoriškai yra Jungtinių Valstijų demokratijos ašis. Jungtinių Amerikos Valstijų santvarką didele dalimi formavo išeivių iš Europos bendruomenės, kurios atvyko į žemyną bėgdamos nuo valstybinių religinių režimų, kartais katalikiškų, kartais protestantiškų, ir siekdamos laisvai praktikuoti savo tikėjimą. Galima pridurti, jog religijos laisvė taip pat yra laisvė neturėti jokių religinių įsitikinimų ir nepriklausyti jokiai religinei bendruomenei.

Sausio 16 dienos minėjimas primena 1786 metų Virginijos valstijos parlamentinės asamblėjos pritarimą Tomo Džefersono Religijos laisvės statutui, kuris padarė reikšmingą įtaką JAV konstitucijos nuostatoms.  

Nors religijos laisvė JAV teisėje ir santvarkoje yra įtvirtinta, tačiau sparčiai kintantis kontekstas kelia naujų iššūkių. Ji nėra apibrėžta kartą ir visiems laikams. Už ją turi kovoti kiekviena karta.

Tai savo pareiškime pabrėžė JAV katalikų vyskupų konferencijos Religijos laisvės komiteto pirmininkas George V. Murry SJ.

„Religijos laisvės kultūros įtvirtinimas yra nuolatinis uždavinys. Religijos laisvės kultūra susideda iš pagarbos kitų orumui, kai jie siekia, kad jų gyvenimas atitiktų tiesą apie Dievą. Visi žmonės gali klestėti tokioje kultūroje“, – rašo vyskupas jėzuitas. – „Nors religijos išraiškos laisvė nuo seno įtvirtinta mūsų šalies įstatymuose, religinės mažumos dažnai susidurdavo su kliūtimis, kurios trukdė laisvai praktikuoti tikėjimą. Ir šiandien daug žydų, musulmonų, krikščionių ir kitų bendruomenių susiduria su skirtingais iššūkiais jų religijos laisvei“.

„Laisvės kultūra reiškia, kad visi tikintys žmonės ir visos religinės grupės gali laisvai melstis ir dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime, nesibaimindami gąsdinimų ir vertimo“, – pridūrė vyskupas, jis užsiminė ir apie vieną iš iššūkių: religiniais sumetimais veikiančių socialinių paslaugų institucijų laisvę. 

Per pastarąjį dešimtmetį Jungtinėse Valstijose netrūko diskusijų apie tokią laisvę, mat susidurta su įvairiais paradoksais. Prieš keletą metų daug kalbėta apie normą, kuri ir sveikatos sektoriuje – katalikiškoje ligoninėje – dirbančioms seserims vienuolėms nurodė privalomai užsakyti draudimo paketą, kuris apėmė ne vien kontracepciją, bet ir abortuojančias piliules, neatsižvelgdama į katalikiškos ligoninės pobūdį, joje dirbančių žmonių gyvenimo būdą bei religijos laisvę.  

Būdamos vienos iš svarbiausių tarptautinės bendruomenės narių, Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigojo remti žmogaus teises, tarp jų ir religijos laisvę visame pasaulyje. (RK / Vatican News)

2020 sausio 18, 09:19