Paieška

Pranciškonai Pranciškonai 

Pranciškonai mini pirmųjų kankinių 800 m. sukaktį

Tai ir proga priminti kiekvienam krikščioniui, kad kiekvienas asmuo yra pakviestas gyventi dėkodamas, dovanodamas save kitiems.

1220 m. Maroke buvo nužudyti mažesnieji broliai Berardas, Petras, Adjutas, Akuras, Odas.  Regėdamas jų nukankintus kūnus, augustinų vienuolis Fernandas iš Lisabonos nutarė apsivilkti pranciškonų abitą ir priimti Antano vardą. Šiandien jis gerbiamas ne tik Paduvoje, bet visame pasaulyje. Berardo ir jo draugų pavyzdys įkvėpė daugelio kitų misionierišką pašaukimą, kankinių pėdomis sekė daugybė kitų brolių ir sesių, pasirinkusių misionierystę.

Nuo tų įvykių prabėgus 800 metų, Italijos Terni, Narni ir Amelijos vyskupija kartu su pranciškonų ordinu rengiasi paminėti jų kankinystę.  Tai ir proga priminti kiekvienam krikščioniui, kad kankinių gyvenimas liudija krikščionišką gyvenimo formą, kad kiekvienas asmuo yra pakviestas gyventi dėkodamas, dovanodamas save kitiems. Ši sukaktis – tai ir proga naujai atrasti istorinį, meninį, socialinį regiono, kuriame gyveno kankiniai, paveldą, kuris padėtų tapti dvasinio, kultūrinio atsinaujinimo šaltiniu, pagilintų karitatyvinę meilę, kurios taip reikia šiais laikais.

Minėjimo renginiai pradedami sausio 16 d., kai į Terni Šv. Antano bažnyčioje vyksiančias Mišias susirinks Umbrijos mažesnieji broliai, o iškilmingas oficialus minėjimas prasidės sekmadienį, sausio 19 d.  (DŽ / Assisi.ofm.it)

2020 sausio 10, 16:53