Paieška

„Malda už Šventosios Žemės taiką“ 2014 birželio 8 d. Vatikane: patriarchas Baltramiejus I, popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas Shimon Peres ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas „Malda už Šventosios Žemės taiką“ 2014 birželio 8 d. Vatikane: patriarchas Baltramiejus I, popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas Shimon Peres ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas 

JAV plane dėl Izraelio ir Palestinos trūksta „dviejų valstybių“

JAV prezidento pasiūlytas planas „nieko neišspręs“ Izraelio – Palestinos konflikte, bet „priešingai – turbūt sukels dar daugiau įtampos ir kraujo praliejimo“, – apmaudo kupiname laiške rašo Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja. Asamblėjos sausio 29-sios komunikatas dėl JAV vyriausybės plano „Peace-to-Prosperity“ paskelbtas Jeruzalės lotynų katalikų patriarchato portale. Vyskupai taip pat prašo melstis už Šventąją Žemę, ragina Bažnyčias būti „bebalsių balsu“.

Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja reagavo į JAV vyriausybės planus Izraelio – Palestinos konfliktui spręsti, primindami pamatinį tarptautinės bendruomenės nusistatymą, kurio laikosi ir Šventasis Sostas, jog joks taikos planas negali būti įgyvendintas be dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos – susitarimo. „Šie siūlymai turi remtis lygiateisiškumu ir lygiu orumu. Tačiau šių sąlygų nėra trečiadienį paskelbtame plane „Peace-to-Prosperity“, jame nepripažinti palestiniečių orumas ir teisė“, – rašo Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja.

Anot katalikų ordinarų, planas vertintinas kaip vienpusiškas, nes palaiko tik vienos šalies, t. y. Izraelio, reikalavimus, nekreipdamas dėmesio į teisėtus palestiniečių interesus. Primindami, kad praeityje būta daug taikos siūlymų ir bandymų išspręsti konfliktą, Šventosios Žemės katalikų ganytojai išreiškė viltį, jog bus stengiamasi gerbti abiejų konflikto šalių ligi šiol pasirašytus susitarimus ir galbūt jie kiek nors bus patobulinti, remiantis tautų lygybės principu.

Vyskupai kreipėsi į visas Bažnyčias su prašymu melstis už Šventąją Žemę, darbuotis dėl teisingumo ir taikos, kartu paprašė būti „bebalsių balsu“. Ganytojai priminė apaštalo šv. Jokūbo laiško žodžius: „Teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką“.

„Malda už Šventosios Žemės taiką“ 2014 birželio 8 d. Vatikane: patriarchas Baltramiejus I, popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas Shimon Peres ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas
„Malda už Šventosios Žemės taiką“ 2014 birželio 8 d. Vatikane: patriarchas Baltramiejus I, popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas Shimon Peres ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas

Šventojo Sosto požiūris

Šventasis Sostas visuomet reiškė nusistatymą, jog Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimas yra galimas tik remiantis tarptautine teise, t. y. gerbiant dviejų lygiaverčių ir suverenių valstybių – Izraelio ir Palestinos – egzistavimą.

Tai buvo ne kartą išsakyta popiežiaus ir Bažnyčios diplomatų. Šių metų sausio 9 dieną kalbėdamas prie Šventojo Sosto akredituotiems 183 valstybių ambasadoriams, popiežius Pranciškus paprašė tarptautinę bendruomenę „drąsiai ir nuoširdžiai paremti izraeliečių ir palestiniečių taikos procesą, gerbiant tarptautinę teisę, ir visomis pastangomis vengti platesnio masto konflikto Artimuosiuose Rytuose“.

Popiežius Pranciškus 2014 metais lankėsi Šventojoje Žemėje – tiek Izraelyje, tiek Palestinoje. Lankydamasis Betliejuje, jis, be kita ko, kvietė palestiniečių ir izraeliečių tautas, abiejų šalių vyriausybes, „drąsiai siekti taikos, kuri gerbtų visų teises, visiems garantuotų saugumą, kad taikiai sugyventų dvi valstybės su tarptautinės bendruomenės pripažįstamomis sienomis“.

Kai JTO generalinė asamblėja 2017 metų gruodį balsų dauguma pasisakė prieš JAV prezidento sprendimą pripažinti Jeruzalę kaip Izraelio sostinę, Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas pritarė asamblėjoje dalyvavusių valstybių atstovų siekiui „vengti naujos smurto bangos ir paskatinti Izraelį ir Palestiną derybomis ir dialogu tęsti taikos procesą ir spręsti Jeruzalės klausimą“. Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas priminė „visų valstybių pareigą gerbti Šventojo Jeruzalės miesto statusą pagal JTO rezoliucijas šiuo klausimu“.

2018 m. spalio 18 d. JTO asamblėjai aptariant situaciją Artimuosiuose Rytuose, įsikaitant Palestinos klausimą, Vatikano diplomatas priminė Šventojo Sosto nusistatymą , jog „tik dviejų valstybių sprendimas užtikrins tikrą taiką tarp Izraelio ir Palestinos. Tam reikia abipusio smurto atsisakymo, vienas kito teisėtų lūkesčių pripažinimo, regiono valstybių ir tarptautinės bendruomenės pagalbos“. (SAK / VaticanNews)

Popiežius su Baltramiejumi I, Izraelio ir Palestinos prezidentais Peresu ir Abbasu sodina taikos alyvmedį Vatikano soduose
Popiežius su Baltramiejumi I, Izraelio ir Palestinos prezidentais Peresu ir Abbasu sodina taikos alyvmedį Vatikano soduose
2020 sausio 30, 15:41