Paieška

Antroji Aušvico stovykla Birkenau Antroji Aušvico stovykla Birkenau 

Europos vyskupų pareiškimas Aušvico išvadavimo sukakties proga

Dviejų Europos vyskupus buriančių organizacijų – Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) ir Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) – vadovai pasirašė bendrą pareiškimą sausio 27-ąją sukakusių Aušvico mirties stovyklos išvadavimo 75-ųjų metinių proga.

Pareiškime pirmiausiai sakoma, kad Aušvicas – tai visų karo metais nacių įkurtų mirties stovyklų ir visų žmonių žudymo vietų simbolis. Šis lageris – tai tiek daug mirties dvidešimtajame amžiuje atnešusios neapykantos žmogui viršūnė. Šioje vietoje ekstremalias ribas pasiekė tezės, skelbiančios žmonių nelygybę. Čia naciai skelbėsi turį valdžią spręsti, kas yra ir kas nėra žmogus. Čia susipynė eutanazija ir eugenika. Aušvico ir Birkenau stovyklos – tai nacionalsocializmo ideologijos, pamynusios žmogaus, kaip Dievo paveikslo, orumą, viršūnė. Labai panašiai elgėsi ir kitas totalitarizmas – komunizmas – kuris irgi pražudė daug milijonų  gyvybių, sakoma Europos vyskupų pareiškime.

Pirmadienį paskelbtame Europos vyskupų pareiškime taip pat sakoma, jog šiandien minimi tragiški įvykiai turi būti pamoka, kad jie niekada daugiau nesikartotų. Sunki praeitis mus tepamoko, kaip svarbu kurti Europą, kurią sudarytų susitaikinusios ir viena kitai atleidusios tautos.

Ragindami melstis už visų mirties lagerių aukas, vyskupai linki, kad malda pagilintų žmonių susitaikinimą ir brolybę, kad neliktų priešiškumo, konfliktų, kad nebūtų kurstomi nesusipratimai. Tenugali mumyse Jėzaus Kristaus meilės jėga. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 27, 16:26