Paieška

Vatican News
SPAIN-UN-CLIMATE-ENVIRONMENT-COP25

Kardinolas Parolin dalyvauja klimato kaitos konferencijoje Madride

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vadovauja Šventojo Sosto delegacijai, dalyvaujančiai pirmadienį Madride prasidėjusioje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje COP25.

Popiežius Pranciškus ir Šventasis Sostas daug vilčių deda į šiuos daugiašalius susitikimus. Prieš ketverius metus Paryžiuje vykęs klimato kaitai skirtas viršūnių susitikimas paliudijo, kad tarptautinė bendruomenė pagaliau suprato, jog būtina skubiai bendromis pastangomis reaguoti į pavojus, kuriuos klimato kaita kelia mūsų bendriems namams. Savo enciklikoje Laudato si’ popiežius paragino valstybes ir pilietines organizacijas labiau stengtis, skirti daugiau finansinių ir technologinių resursų, kad būtų sušvelnintas klimato kaitos poveikis, nuo kurio labiausiai nukenčia vargstantys ir labiausiai pažeidžiami pasaulio gyventojai. Popiežius enciklikoje prašo sąžiningai, drąsiai ir su atsakomybe pasitelkti visas turimas priemones „tarnauti kitokiai, žmoniškesnei, socialesnei ir visapusiškesnei pažangai”, kad ekonomika tarnautų žmogui, ugdytų taiką ir saugotų gamtą.

Klimato kaita yra globalinė problema, turinti rimtų ekologinių, socialinių, ekonominių ir politinių implikacijų, kurios yra vienas rimčiausių iššūkių dabartinei žmonijai, sakoma popiežiaus enciklikoje. Klimatas yra turtas, kuris priklauso visiems. Nuo jo kaitos pasekmių skaudžiausiai nukenčia vargingiausieji, tačiau vis dar daug turinčiųjų ekonominius resursus ir politinę galią labiau rūpinasi problemų ir simptomų slėpimu. Nenoras reaguoti į klimato kaitos keliamas problemas ir žmonių dramas – tai ženklas, kad stokojama atsakomybės už artimą. O juk šia vertybe turėtų remtis kiekviena civilizuota visuomenė. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 03, 17:00