Paieška

Vatican News
Vyskupas Andrew Nkea Vyskupas Andrew Nkea 

Kamerūno vyskupas: iš manęs reikalaujama išpirkos

Mamfe vyskupija Kamerūne šiais metais minėjo savo įsteigimo dvidešimtmetį. Tačiau šventiniame laiške vyskupijos katalikams jos ganytojui Andrew Nkea teko papasakoti apie grasinimus ir reikalavimus sumokėti „baudą“. Situacija susijusi su skilimu tarp prancūziškai ir angliškai kalbančių Kamerūno teritorijų.

Krizė tęsiasi jau trejus metus ir smarkiai išbalansavo šią Afrikos kontinento valstybę, kuri iki tol pasižymėjo stabilumu. Ji prasidėjo kaip socialinis protestas prieš per didelius prancūzų kalbos reikalavimus angliškai kalbančiai mažumai ir palaipsniui tapo nepriklausomybės reikalaujančiu separatistiniu judėjimu.

 

„Mamfe buvo vieta, kuri viena iš pirmųjų smarkiai nukentėjo nuo šios krizės, nes prievartos kurstymas virto mirtimis, turto praradimu, dideliu nesaugumu, žmonių bėgimu į kitas vietoves arba Nigeriją. Visais šiais sunkumais kunigai liko dalytis su savo žmonėmis, kad šie būtų paguosti ir sutvirtinti Evangelijos žodžiais ir kasdieniu sakramentų šventimu. Nepaisant kulkų krušos, ugnies ir pavojaus gyvybei mūsų herojiški kunigai liko tarp savo žmonių kaip ganytojai, kurie nepalieka savo kaimenės pavojaus metu“, – rašo vyskupas. Jis priminė, kad už tokį sielovadinį rūpestį t. Cosmas Omboto Ondari sumokėjo gyvybe. Šis jaunas trisdešimties metų kunigas, įšventintas 2017 metų pavasarį, buvo nušautas 2018 lapkričio 21-ąją greta šv. Martyno Turiečio bažnyčios Kembongo gyvenvietėje, kurioje ėjo vikaro pareigas. Kembongo gyvenvietė yra visai netoli provincijos sostinės Mamfe. Nepaisant to, kiti kunigai liko savo parapijose, pabrėžė Mamfe vyskupas. 

Tačiau, pasak jo, situacija tapo netoleruotina po kelių pasikėsinimų pagrobti kunigus, reikalaujant pinigų už jų paleidimą ir iš jo paties. Laiške jis papasakojo apie kelis pavykusius arba nepavykusius bandymus pagrobti kunigus spalio mėnesio pabaigoje ir lapkričio pradžioje. Už tai atsakingi vietos gyvenviečių jaunuoliai.

 

„Akivaizdu, kad ne vien kunigai, bet ir visi žmonės įvairiuose kaimuose kenčia dėl šių apsiginklavusių jaunuolių. Vaikinai sako, kad jie paėmė į rankas ginklus tam, kad apsaugotų žmones. Jie labai prieštarauja patys sau, nes dabar tie ginklai yra nukreipti į žmones, kuriuos jie tvirtina, jog saugo. Mes visi kartu pasmerkėme kariuomenės brutalumą prieš žmones, tačiau dabar mūsų pačių vaikai atsigręžė prieš savuosius ir mano, kad tai normalu“, – apgailestauja vyskupas. Jis pridūrė, jog jaunuoliai savo veiksmus teisina tuo, kad jis dalyvavo Nacionalinio dialogo susitikime.

„Jie pasakė kunigams, kad jų taikinys yra vyskupas ir, kol nesumokės baudos, tol jie užsiims persekiojimu ir pagrobimais“, – rašo vyskupas Nkea, pasak kurio iš jo reikalaujama pusės milijono vietos frankų (maždaug 760 eurų – red.). Tokių pinigų jis neturi ir nežada niekam mokėti. 

Socialinis protestas Kamerūne virto separatistiniu judėjimu
Socialinis protestas Kamerūne virto separatistiniu judėjimu

Pasak vyskupo, regis, jog apie jaunuolių ketinimus kėsintis į kunigus žinojo ir kai kurios katalikų šeimos, kai kurie pagrobėjai yra gimę tokiose šeimose. Vyskupas priminė kanonų teisę, pasak kurios kėsintis į kunigo ar vyskupo gyvybę yra didelis dvasinis nusikaltimas. Atsižvelgdamas į tai, kad nuolatinį pavojų kunigams kelia tie patys žmonės, kuriems jie rizikuodami gyvenimu tarnauja, vyskupas pareiškė, jog paliepė kunigams pasitraukti iš Kembongo ir kitų dviejų parapijų. Dėl tos pačios priežasties jis sustabdė vystymosi projektus šiose parapijose. Kunigai sugrįš, kai šių parapijų žmonės susitars su savo pačių vaikais dėl kunigų saugumo. 

„Kviečiu vaikinus, dėl kurių elgesio gėda visai krikščioniškai bendruomenei ir jų kaimams, nuoširdžiai pasikeisti ir iš tiesų darbuotis dėl savo bendruomenių pažangos“, – rašo vyskupas, taip pat paprašęs vyresniųjų jų nekurstyti. Jis paragino pavojingų zonų žmones gerbti kunigus, kurie juos myli, rūpinasi jų sielos ir kūno poreikiais: teikia nuodėmių atleidimą ir kasdien už juos meldžiasi, rūpinasi maisto ir vaistų gavimu stokojantiems, stato mokyklas ir ligonines. Jie pasiryžę ir toliau darbuotis vardan žmonių, kai tik galės saugiai sugrįžti į savo parapijas. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 02, 10:14