Paieška

Chaldėjų patriarchas Louis Raphael Sako Chaldėjų patriarchas Louis Raphael Sako 

Irako chaldėjų patriarchas: Kalėdos teaneša viltį

Chaldėjų Bažnyčios primas kardinolas Sako ragina skelbti Kalėdų žinią kaip paguodos ieškojimą kasdieniame gyvenime, nes Jėzaus gimimas visiems atspindi laimingo gyvenimo skelbimą.

Šias Kalėdas Irakas pasitinka labai skausmingomis aplinkybėmis – šalyje dar neišgiję „Islamo valstybės“ paliktos žaizdos, tuo pat metu smurtas, skurdas ir nedarbas pastūmėjo tūkstančius žmonių, ypač jaunimą, rengti taikius protestus, reikalaujant teisės oriai ir laisvai gyventi stabilioje, saugioje, stiprioje ir nepriklausomoje valstybėje. Šiame kontekste „Jėzus Kristus gims tarp mūsų, kai mūsų širdys prisipildys meilės ir gailestingumo, kai pasirinksime brolybę ir atjautą, kai atsisakysime paklusti blogiui, tada galėsime džiaugtis taika“. Taip rašo Chaldėjų patriarchas Louis Raphael Sako savo Kalėdų žinioje, kurią publikavo agentūra „Fides“.

Chaldėjų Bažnyčios primas kardinolas Sako ragina skelbti Kalėdų žinią kaip paguodos ieškojimą kasdieniame gyvenime, nes Jėzaus gimimas visiems atspindi laimingo gyvenimo skelbimą. Užsimindamas apie šalį vėl apėmusį neramų periodą, patriarchas pakartojo, kad šiandien Irake vykstančiose demonstracijose žmonių minių išsakyti lūkesčiai buvo išduoti dar 2003 m., kai Sadamo Huseino režimo pabaiga buvo pristatoma kaip naujos šalies istorijos pradžia. Tačiau išpuoliai, konfliktai, žudynės tęsėsi, ir atrodo, kad Irako žmonės nesugeba rasti veiksmingo būdo, kaip pasukti šalį teisingu keliu, kaip išnaikinti sektantiškumą, korupciją, nelegalų turtų krovimą ir neteisėtą visuomeninės bei privačios nuosavybės pasisavinimą.

Tokios skausmingos situacijos akivaizdoje, kai niekas nežino, kas laukia Irako, patriarchas kviečia politikus ir saugumą užtikrinančias institucijas „įsiklausyti į tautos balsą šioje palaimintoje Abraomo žemėje. Balsą nužudytųjų ir tų, kurie tebepatiria neteisingumą, pažeminimą, vargą“. Patriarchas ypač ragina vengti karinių krizės sprendimų, kurie atneštų tolesnę mirčių ir sužeistųjų bangą.

Patriarcho žinia ragina pakrikštytuosius paliudyti artimumą visiems irakiečiams, „krikščionims, musulmonams ir visiems kitiems“ – dvasinį, karitatyvinį, humanitarinį, rūpestingai atsižvelgiant į jų poreikius, sekant Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Chaldėjų patriarchas primena, kad „ Dievo akyse būsime atsakingi už mūsų meilę ir tarnystę, kurias dovanojame kitiems“.
(DŽ / Fides).

2019 gruodžio 24, 13:42