Paieška

Vatican News
Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės katalikų patriarchato valdytojas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės katalikų patriarchato valdytojas  

Arkivyskupas Pizzaballa: „reikia saugoti gyvybę“

„Gyvybė turi duoti savo vaisių, paskui turi subręsti, todėl reikia ją saugoti“. Šiais žodžiais arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa kreipėsi į savo tikinčiųjų bendruomenę, Jeruzalės katalikų patriarchato tikinčiuosius, minint Šventąją Nazareto šeimą – Jėzų, Mariją ir Juozapą. Šventės Mišias arkivyskupas aukojo Ramalos parapijoje. Jeruzalės patriarchato valdytojas pasidžiaugė, kad trečdalis Gazos krikščionių galėjo nuvykti į Bernelių Mišias Betliejuje. Jis palinkėjo, kad Artimųjų Rytų regiono lyderių santykiai 2020 metais būtų ramesni.

Arkivyskupas Pizzaballa šventės Mišias aukojo svarbiausio Palestinos Vakarų kranto miesto Ramalos Šventosios šeimos parapijoje. Ši palestiniečių katalikų parapija yra didžiausia Vakarų Krante. Jeruzalės lotynų patriarchato valdytojas pasakojo, jog labai troško šios šventės dieną praleisti su Ramalos katalikų bendruomene, palaiminti parapijoje ir jos apylinkėse gyvenančias šeimas, jas išklausyti, su jomis pabendrauti, taip pat pabūti su Šventosios šeimos parapijos vaikais. Ramaloje ši šventė liaudiška, labai paprasta ir džiugi, pasakojo VaticanNews arkivyskupas.

Juozapas pašauktas saugoti Jėzaus gyvybę

Pierbattista Pizzaballa Šventosios šeimos apmąstyme kvietė atkreipti ypatingą dėmesį į Juozapą.

Juozapas pašauktas saugoti Jėzaus gyvybę, tačiau šio uždavinio akivaizdoje jaučiasi silpnas ir bejėgis. Mat pavojų kelia ne kas kitas, o pats karalius Erodas, užsimojęs išnaikinti visus Betliejaus kūdikius. Nesunkiai galima suprasti, kad Juozapas šioje akistatoje nuo pradžių yra pralaiminčiojo vietoje. Tačiau vėl sapne išgirsta balsą. Pasak arkivyskupo, dažnai lemtingus žmogaus ir Dievo santykio momentus nulemia miegas. Jis priminė pirmąjį „kietą Adomo miegą“, kai Dievas galėjo iš jo šonkaulio padaryti moterį, arba Abraomui užėjusį gilų miegą, kai Dievas su juo sudarinėjo sandorą.

Miegas yra momentas žmogaus gyvenime, kai jis „pasiduoda“ – pasitiki. Tuo metu, kaip tik dėl to, kad žmogus „pasiduoda“, Dievas leidžia žmogui „viršyti savo jėgas“, gali jam pavesti svarbų, dažniausiai lemtingą uždavinį, kuris gali pratęsti sandorą, užtikrinti jos eigą, tęsti kelionę.

Angelas sapne duoda Juozapui aiškius nurodymus: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Angelas taip pat prašo visiško paklusnumo. Juozapas pasitiki, leidžiasi vedamas, paklūsta.

Evangelistas Matas pasakoja, kad Juozapas tuoj pat atsikėlė. Įdomu ir tai, kad ir Marija atsikėlė po angelo apsilankymo. Atsikėlė ir skubiai  pasitraukė.

„Kas klausosi, kas paklūsta, neturi daryti nieko kito, kaip tik atsikelti. Atsikelti ir leistis į kelionę, žengti pirmyn paklusnumo žingsniais, nes išganymas eina per paklusnumą“, – patikino Šventosios šeimos šventės žinioje Jeruzalės arkivyskupas Pizzaballa.

Išklausytas Žodis veda žmogaus žingsnius, tampa šviesa, kuri palydi ir apšviečia kelią, nes lauke tamsu – naktis (Mt 2, 14) ir čia pat gresiąs pavojus.

„Juozapą naktimis aplankys kiti sapnai, jie jam nurodys kelią ir tikslą; ir Juozapas kaskart vis iš naujo kelsis ir leisis į kelionę (Mt 2, 19–22). Iš jo Jėzus išmoks romaus paklusnumo, nuolankaus išėjimo, apšviesto Dievo Žodžio, Dievo, kuris suteikia gyvybę ir ją apsaugoja“, – parašė žinioje arkivyskupas.

Ramalos katalikų bendruomenė

Ramalos katalikų bendruomenė gyvena greta musulmonų ir daugelio kitų konfesijų krikščionių – ortodoksų, graikų apeigų katalikų, anglikonų, liuteronų, baptistų. Prieš savo kelionę į Ramalą arkivyskupas Pizzaballa pasakojo VaticanNews, jog Ramalos katalikų parapija gerokai išaugo dėl vidinės migracijos iš valsčiaus. Nors tai miesto parapija, tačiau daugelis tikinčiųjų prisirišę prie valstietiško būdo ir papročių. Bet Ramalos gyventojų problemos labai panašios į kitur gyvenančiųjų. Ypač kenčia jaunos šeimos, kurioms labai sunku rasti būstą, darbą, socialinę aplinką.

Trečdalis Gazos krikščionių kirto sieną į Betliejų

Arkivyskupas pasidžiaugė Betliejuje gražiai atšvęstomis Kalėdomis, patvirtino, kad Bernelių Mišiose dalyvavo tikintieji iš Gazos, sakė, kad iš maždaug 900 prašymų buvo patenkinti 300, tai reiškia, kad apie trečdalis Gazos krikščionių galėjo kirsti sieną į Betliejų. „Kalėdos praėjo ramiai ir džiugiai. Ir mes, kaip visi kiti, per Kalėdas atidedame visus sunkumus ir norime švęsti“, – sakė Jeruzalės lotynų patriarchato valdytojas.

Linkėjimas 2020 metams

Paklaustas, ko linki 2020 metais, jis atsakė: „visų atsakomybės politiniame ir socialiniame, taip pat bažnytiniame ir religiniame gyvenime, kuris per praėjusius metus buvo nelabai ramus. Nelaukiame, kad per ateinančius metus staiga rasis taika, tik kad bent būtų atgaivinti nutrūkę pokalbiai, o tada ir Artimųjų Rytų regiono lyderių santykiai taps ramesni“. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 30, 16:01