Paieška

Vatican News
Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn O.P. Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn O.P. 

Vienos arkivyskupui – metropolito Andriejaus Šeptickio medalis

Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn apdovanotas Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios žymeniu – metropolito Andriejaus Šeptickio medaliu. Jį kardinolui Schoenborn įteikė Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, neseniai lankydamasis Austrijoje.

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios sinodas įsteigė apdovanojimą metropolito Andriejaus Šeptickio medaliu 2018 metų rudens asamblėjoje ir Vienos arkivyskupas yra pirmasis juo apdovanotas asmuo. Metropolito Andriejaus Šeptickio medalis yra aukščiausias Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios apdovanojimas.

Metropolito Andriejaus Šeptickio medalis paskirtas kardinolui Christoph Schönborn už jo ilgametį įnašą į tautų susitaikymo, ekumeninio ir tarpreliginio dialogo bei Bažnyčios ir valstybės santykių santarvės ugdymą.

Medalio įteikimas Austrijos sostinės ganytojui įvyko lapkričio 12 dienos iškilmėje Vienos katedroje. Iškilmė buvo skirta Holodomoro aukoms ir kardinolo Theodor Innitzer atminimui pagerbti. Holodomoras – genocidas badmiriavimu – nuo 1932 iki 1933 metų nusinešė daugybę gyvybių, kalbama apie kelis milijonus, o kardinolas Innitzer, Vienos arkivyskupas, informavo pasaulį apie pasibaisėtinas žmonių mirtis Ukrainoje.

Kardinolas Schönborn, kuris Austrijoje taip pat yra graikų apeigų katalikų ordinaras, pareiškė esąs labai sujaudintas metropolito Andriejaus Šeptickio medalio gavimo. Austrijos Bažnyčios kardinolas pridūrė, jog priima apdovanojimą žinodamas, kad jį galės dvasiškai „perduoti“ savo pirmtakui kardinolui Theodorui Innitzeriui, išdrįsusiam pasakyti tiesą apie Holomodorą Ukrainoje.

Garbingasis Dievo tarnas Andriejus Šeptickis
Garbingasis Dievo tarnas Andriejus Šeptickis

Metropolitas Andriejus Šeptickis (1865–1944)

Garbingasis Dievo tarnas metropolitas Andriejus Šeptickis yra viena iš ryškiausių Ukrainos katalikų Bažnyčios asmenybių XX amžiuje. 

„Siekiant suprasti žmogiškai nepaaiškinamą Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vaisingumą tamsiais priespaudos dešimtmečiais, reikia atsiminti metropolito Andriejaus Šeptickio herojišką apaštališką veiklą.“

Taip apie Ukrainos graikų katalikų Bažnyčiai daugiau kaip keturis dešimtmečius vadovavusį Lvovo arkivyskupą, Haličo metropolitą Andriejų Šeptickį pasakė popiežius šv. Jonas Paulius II. Kalbėdamas Lvove 2001 metais Ukrainiečių kankinių beatifikacijos ceremonijoje, iš Krokuvos kilęs popiežius pridūrė, jog laukia dienos, kai bus galima pamatyti metropolitą Andriejų šventųjų šlovėje. Ši diena iš tikrųjų priartėjo. Šventųjų Skelbimo kongregacija 2015 metų dekretu patvirtino Dievo tarno metropolito Andriejaus herojiškas dorybes.

Garbingasis Dievo tarnas, metropolitas Andriejus Šeptickis kilęs iš sulenkėjusių ukrainiečių bajorų, buvo pakrikštytas Romano Aleksandro Marijos vardais. Tapęs Bazilijonų ordino vienuoliu pasivadino Andriejumi. Popiežius Leonas XIII Šeptickį paskyrė Lvovo, kurio sostui priklausė visa tuometinė Ukrainos graikų apeigų Bažnyčia, metropolitu. Metropolitas Šeptickis įsteigė dvasinę akademiją Lvove, jos rektoriumi paskyrė Josipą Slipyj, kuris vėliau tapo jo koadiutoriumi ir įpėdiniu.

Andriejus Šeptickis gyveno kurdamas Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios tikinčiųjų gerovę ir dėl jos aukodamasis, tačiau nemažiau nuoširdžiai rūpinosi visais žmonėmis, kurie priklausė jo dvasinio vadovavimo sferai, įskaitant rytų apeigų katalikų pastoraciją Rusijoje, taip pat gelbėdamas nacių represuojamus žydus karo metu. Įsimintinas jo pastoracinis laiškas 1942 metais „Nežudyk!“, kuriame griežtai perspėjo savo Bažnyčios tikinčiuosius Ukrainoje nekolaboruoti su okupantu, vykdančiu genocido projektą.

Metropolitas Andriejus Šeptickis mirė 1944 metais. Bažnyčia, pripažinusi Ukrainos graikų apeigų katalikų metropolito Šeptickio herojiškas krikščioniškas dorybes, jį parodė kaip tikintiesiems sektiną pavyzdį. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 19, 13:57