Paieška

Vatican News
Etiopijos demokratijai labai svarbu, kad kitų metų rinkimai būtų taikūs Etiopijos demokratijai labai svarbu, kad kitų metų rinkimai būtų taikūs 

Demokratijos ir susitaikinimo išbandymas Etiopijai

Savo tūkstantmete istorija, senoviniais miestais ir bažnyčiomis, mažų ir didelių tautų įvairove, šventėmis, festivaliais ir apeigomis, gyvūnijos ir gamtos parkais Etiopija yra populiari kryptis tarp keliautojų, kurie siekia išskirtinių patirčių. Deja, šiame turtingame krašte netrūksta ir skaudulių: dešimtmečius trukusios diktatūros atminimo, skurdo ir desperatiškos jaunų žmonių emigracijos, beveik pusantro milijono pabėgėlių iš Pietų Sudano ir Somalio. Laimei, oficialiai paskelbta dvidešimt metų trukusio karo su Eritrėja pabaiga – už tai Etiopijos premjerui Abiy Ahmedui skirta šiemetinė Nobelio taikos premija. Tačiau šį išorinio saugumo laimėjimą pastaraisiais mėnesiais ne kartą sutepė vidinio saugumo nebuvimas. Lapkričio 3 dienos sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežiui Pranciškui teko išreikšti užuojautą dėl dešimčių etiopų ortodoksų mirčių. Etiopijos Ortodoksų Bažnyčia kreipėsi į vyriausybę prašydama apsaugoti nuo persekiojimo: per pastaruosius dvejus metus sudeginta daugiau nei 30 ortodoksų bažnyčių ir nužudyta daug žmonių, tarp kurių apie tuzinas dvasininkų.
2019 metų sausio 21 d. Etiopijos premjeras lankėsi Vatikane. Jam paskirta šių metų Nobelio taikos premija
2019 metų sausio 21 d. Etiopijos premjeras lankėsi Vatikane. Jam paskirta šių metų Nobelio taikos premija

Etiopijos mozaika

Tokios žinios gali kelti nuostabą tiems, kurie ne kartą skaitė ar girdėjo, jog Etiopija yra ortodoksiška šalis. Tačiau tikrovė yra sudėtingesnė. Socialinė ir politinė Etiopijos santvarka kartais apibūdinama etniniu federalizmu. Krašte gyvena per 80 didesnių ir mažesnių etninių bendruomenių.

Prieš keliasdešimt metų ortodoksai iš tiesų sudarė daugiau nei pusę šalies gyventojų, kurių skaičius šiuo metu artėja prie 110 milijonų. Tačiau 2007-ųjų surašymo duomenimis, ortodoksų skaičius siekė 43 procentus, musulmonų – 34 procentus, įvairių protestantų bendruomenių narių – 18,5 procento. Katalikai sudaro vos vieną procentą visų gyventojų. 

Pažymėtina, jog dažnai viena religinė bendruomenė arba religija vyrauja viename regione, o kitos – kitame. Ortodoksai yra susitelkę sostinės Adis Abebos, Amharos ir Tigrayjaus regionuose. Musulmonai sudaro daugumą Afaro, Somalio ir Dire Dawos regionuose. Protestantai vyrauja Gambeloje ir kai kuriose pietinėse zonose. Tačiau kai kur, kaip kad Oromiyos regione, populiacija religijos požiūriu mišri.

Etiopijoje didžiausią religinę bendruomenę sudaro ortodoksai, daug etiopų priklauso protestantų ir musulmonų bendruomenėms
Etiopijoje didžiausią religinę bendruomenę sudaro ortodoksai, daug etiopų priklauso protestantų ir musulmonų bendruomenėms

Ši panorama leidžia geriau suprasti sąlygas, kuriomis gimsta prievarta. Etninė įvairovė reiškia varžymąsi dėl teritorijų ar institucijų kontrolės taip pat ir tais atvejais, kai išpažįstama ta pati religija. Etiopijos Ortodoksų Bažnyčia istoriškai lyderiavo tarp kitų religinių bendruomenių, tačiau autoritarinis režimas be skrupulų susidorodavo su tais jos atstovais, kurie išdrįsdavo kritikuoti jo veikimo būdus. Kartais diskusijos tarp ortodoksų ir greitai augančių sekmininkų bendruomenių neapsiribodavo polemika, bet virsdavo fiziniais konfliktais. Tradiciškai nuosaikios vietinės musulmonų bendruomenės jaunuoliai kartais pasiduoda radikalių ir karingų islamistinių srovių iš Egipto, Turkijos ar Saudo Arabijos mokymui, kuris juos pasiekia tiek per atvykstančius pamokslininkus, tiek per internetą. Painios etninės, politinės, religinės ar teritorinės įtampos virsta atvirais konfliktais ir kartais sunku nustatyti, kuris elementas ar kuri pusė už tai atsakingi.

Katalikų Bažnyčiai – tarpininko vaidmuo

Spalio 11 dienos interviu italų katalikų portalui Città Nuova naujasis Etiopijos katalikų vyskupų konferencijos sekretorius Abba Teshome Fikre pasakojo, jog, nepaisant savo mažumo, Katalikų Bažnyčia yra antroji po valstybės švietimo ir sveikatos paslaugų tiekėja. Jai priklauso daugiau nei 400 mokyklų ir universitetas, 89 įvairios paskirties ir dydžio medicininiai centrai. Katalikų Bažnyčia taip pat vykdo per du šimtus ilgalaikių socialinių projektų.  

Toks Katalikų Bažnyčios darbas, jos nuolatinis balsas už taiką, demokratiją lėmė, kad šių metų vasario mėnesį vieningai pritarta kardinolo Berhaneyesuso Souraphielio skyrimui į Nacionalinės komisijos taikai ir susitaikinimui koordinatoriaus pareigas. 

Kardinolas Berhaneyesus D. Souraphielis
Kardinolas Berhaneyesus D. Souraphielis

Lapkričio 6 dieną kardinolas italų dienraščiui Avvenire komentavo situaciją krašte ir neslėpė liūdesio. Pasak ganytojo, kai atėjo žinia apie dešimčių ortodoksų žūtį per smurtu pasibaigusią politinę manifestaciją spalio pabaigoje, jis lankėsi Jungtinėse Valstijose, susitiko su etiopų bendruomenėmis ir įvairiais JAV pareigūnais, išgirdo daug sveikinimų dėl Nobelio taikos premijos.

„Visiems tai buvo graži naujiena ir vilties ženklas. Man buvo gėda: pagaliau sudarėme taiką su mūsų kaimynais, tačiau pradėjome karą savo pačių namuose! Tačiau nenustojame viltis, nes premjeras (..) toliau galvoja, jog vienintelis Etiopijos problemų sprendimas yra dialogas ir susitaikinimas. Jam krašto ateitis yra vienybė skirtingume“, – sakė kardinolas Souraphielis, pasitikėjimą kuriuo išreiškė ortodoksai, musulmonai ir protestantai.

Parama demokratijai ir susitaikinimui

 

„Mums susitaikinimas ir taika šiuo etninių įtampų metu yra didelis iššūkis. Už įtampų slypi politinė konkurencija dėl rinkimų, yra tarptautinių konflikto rėmėjų, kai kas žaidžia galios žaidimus ir nori destabilizuoti kraštą. Prieš rinkimus kalbėsime su devyniais gubernatoriais, politiniais, religiniais lyderiais, bendruomenių vyresniaisiais. Pasakysime, kad renkamės tarp taikos ir sunaikinimo. Jie turi duoti tautai ženklą, nes žmonės amžiais gyveno taikoje ir dabar trokšta išsikapstyti iš skurdo, o ne toliau kentėti. Po pokalbių surengsime nacionalinę konferenciją. (...) Nusprendėme, kad bus įsteigta bendra krikščionių ir musulmonų diena maldai už taiką. Manome, kad taika ateis tik iš Dievo“, – sakė etiopų katalikų galva. Pasak jo, daug dėmesio bus skirta įtikinėjimui, jog rinkimai, kuriuos planuojama rengti gegužės mėnesį, turi vykti taikiai. Tai artimiausias didelis uždavinys. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 07, 14:24