Paieška

Vatican News
Panama Panama  (ANSA)

Per Žolinę Panamos miestui sukako 500 metų

Panamos Respublikos sostinė Panamos miestas švenčia savo istorijos 500 metų jubiliejų. Miestą įkūrė ispanas Pedro Arias Dávila 1519 m. rugpjūčio 15 d.

Sukakties proga Panamos arkivyskupas José Domingo Ulloa pasveikino miesto, vyskupijos ir visos šalies gyventojus. Vyskupas paragino dėkoti Dievui už žmones, kurie per penkis šimtmečius miestą statė, kurie prisidėjo prie jo plėtros, už visų įdėtą darbą ir meilę. Vyskupas taip pat prašė melstis už šiandieninius miesto gyventojus, kurių yra beveik pusantro milijono, kad visi suvoktų atsakomybę už dabartį ir ateitį, už tai, kad būtų išsaugotos Panamos miestą ir valstybę per šimtmečius formavusios vertybės, etninė ir kultūrinė įvairovė. Melskime Švenčiausiąją Mergelę, kad mus lydėtų jos užtarimas, kad visada galėtume gyventi broliškame ir svetingame mieste, ragino vyskupas.

Ispanai kolonistai Panamos miestą įkūrė prieš penkis šimtmečius kaip logistinę bazę tuo metu ką tik atrasto Amerikos žemyno tyrinėjimui ir užkariavimui. Iki devynioliktojo amžiaus miestą, kaip ir visą Pietų ir Šiaurės Amerikas jungiančią sąsmauką, valdė ispanai. Vėliau ši teritorija atiteko 1810 m. nepriklausoma valstybe tapusiai Kolumbijai. Ir tik 1903 m. atsiskyrusi nuo Kolumbijos Panama tapo nepriklausoma valstybe.

Panamos valstybės atsiradimą ir miesto išaugimą nulėmė geografinė kolokacija: Panama yra siauriausioje dalyje Šiaurės ir Pietų Ameriką jungiančios sąsmaukos. Panamos siekimą atskirti nuo Kolumbijos parėmė Jungtinės Valstijos. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo Jungtinėms Valstijoms buvo atiduota siaura žemės juosta, kurioje pradėta kasti Panamos kanalą. Atlanto ir Ramųjį vandenynus jungiantis 81 kilometro ilgio kanalas buvo atidarytas 1914 m. Kanalas labiausiai prisidėjo prie miesto plėtros ir iki mūsų dienų yra pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Šiandien Panamos mieste gyvena apie pusantro milijono žmonių ir jie sudaro arti pusės visų valstybės gyventojų.

Panamos miestas yra ir arkivyskupijos sostinė. Šios vyskupijos istorija siekia 1513 m., kai dar nebuvo Panamos miesto. Tais metais buvo įkurta Santa Maria la Antigua vyskupija, o įkūrus Panamos miestą vyskupo sostas buvo perkeltas į Panamą.

Šių metų sausį Panamoje vyko Pasaulio jaunimo dienos. Ta proga į Panamą buvo nuvykęs popiežius Pranciškus. 1983 m. Panamą aplankė popiežius Jonas Paulius II.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 17, 11:47