Paieška

Vatican News
TOPSHOT-US-CRIME-SHOOTING-TOLL

„Ne“ krikščioniškam nacionalizmui!

JAV krikščioniškos bendruomenės perspėja: krikščioniškas nacionalizmas kelia pavojų. Siekis suplakti krikščionišką tapatybę su amerikietiškąja iškraipo tiek krikščionišką tapatybę, tiek amerikietišką konstitucinę demokratiją.

JAV krikščionių iniciatyvinės grupės pareiškimą, paskelbtą liepos pabaigoje, parėmė daugelis JAV krikščioniškų konfesijų atstovų, jį pasirašė per 10 000 religijų lyderių ir veikėjų. Tarp signatarų – katalikų už socialinį teisingumą tinklo vadovė sesuo Simone Cambell, Pranciškonų darbų tinklo direktorius Patrick Carolan, baptistų, evangelikų, episkopalų, presbiterijonų ir daugelio kitų JAV krikščioniškų grupių lyderiai.

Krikščioniškas nacionalizmas reikalauja iš valstybės privilegijų, tikina, jog norint būti geru amerikiečiu reikia būti krikščioniu. Krikščioniškas tikėjimas moko, jog kiekvienas asmuo sukurtas pagal Dievo panašumą ir vieni kitus mylėti. Būdami amerikiečiai, džiaugiamės savo valstybės santvarka ir gėriu, kurį konstitucinė demokratija leidžia įgyvendinti. Tačiau šiandien rūpestį kelia pavojus, iškilęs tiek religinėms bendruomenėms, tiek mūsų kraštui, rašo pareiškimo autoriai.

Krikščioniškas nacionalizmas Amerikoje dažnai sutampa su baltaodžių suprematizmu ir rasizmu, jų dangstymu. Ši politinė ideologija yra kenksminga ir nepriimtina, sako pareiškimo autoriai, ragindami brolius ir seseris krikščionis priešintis šiam pavojui, keliančiam grėsmę krikščioniškam tikėjimui ir valstybei.

Krikščionys yra susiję su Kristumi ne pilietybės ryšiais, bet tikėjimu. Kaip krikščionys turime vienu balsu smerkti krikščionišką nacionalizmą kaip Jėzaus Evangelijos iškraipymą ir grėsmę amerikietiškai demokratijai.

Be kitų pavojų pareiškimo autoriai atkreipia dėmesį į stabmeldystę.
Religinės galios susiliejimas su politine galia yra stabmeldiškas, dažnai priveda prie mažumų ir marginalizuojamų grupių represavimo, daro religijas dvasiškai silpnas.

Reikia priešintis krikščioniškam nacionalizmui ypač tada, kai jis skatina smurtą ir vandalizmą, grasina sprogdinimais, tyčiniais padegimais ir kitais neapykantos veiksmais prieš maldos namus tiek JAV, tiek kitur pasaulyje.

Pareiškimo autoriai primena, kad Amerikoje nėra antros eilės religijų. Pagal JAV konstituciją visi lygūs: besimeldžiantys bažnyčioje, sinagogoje, mečetėje ar kitokioje šventovėje.

Istorinis JAV įsipareigojimas religiniam pliuralizmui leidžia tikėjimo bendruomenėms sugyventi pilietinėje darnoje neatsisakant teologinių įsitikinimų, primena pareiškimo autoriai.

Pasak sesers vienuolės Simone Cambell, krikščioniškas nacionalizmas užgimsta netikrume ir baimėje. Gi Jėzus pasakė: „Nebijokite!“. Krikščioniškas nacionalizmas atmeta Kristaus mokymą ir pasinaudoja krikščionišku tikėjimu paneigdamas kiekvieno žmogaus asmens orumą. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 09, 14:10