Paieška

Vatican News
Kubos jaunimas popiežiaus Pranciškaus vizito metu 2015 m. Kubos jaunimas popiežiaus Pranciškaus vizito metu 2015 m. 

Kubos valdžia įsakė atšaukti dalį jaunimo dienų renginių

Rugpjūčio 1–4 dienomis Kuboje švenčiamos nacionalinės katalikų jaunimo dienos. Nors buvo ruoštasi jas švęsti labai iškilmingai, likus keletui dienų iki pradžios valdžia uždraudė visus viešus renginius už bažnyčių ribų.

Iš pradžių buvo planuojama Kubos jaunimo dienas švęsti daugybe įvairių renginių visose šalies vyskupijose. Vėliau dėl ekonominių sunkumų patys organizatoriai sumažino programą. Buvo apsiribota susitikimais sostinėje ir dešimtyje kitų miestų. Vienas pagrindinių renginių turėjo būti jaunimo piligrimystė į El Cobre Švč. M. Marijos šventovę. Buvo numatytas ir Kryžiaus kelias Kubos sostinės Santjago gatvėse. Kai liepos 26 d. mirė buvęs Santjago arkivyskupas kard. Jaime Ortega, jaunimo dienų organizatoriai nusprendė nekeisti programos ir po laidotuvių pradėti nuo seno suplanuotus renginius. Organizatoriai buvo įsitikinę, kad velionis kardinolas nebūtų norėjęs, kad gedulas sutrukdytų jaunimo šventę, kuriai nuo seno buvo rengtasi. Tačiau kaip tik tomis dienomis prieš pat numatytą jaunimo dienų pradžią vyskupai gavo Kubos Jaunimo ministerijos raštą, kuriame buvo informuojama, kad jaunimo dienų renginiai gali vykti tik bažnyčiose, o visus kitus susitikimus – įskaitant piligrimystę į Marijos šventovę ir Kryžiaus kelią sostinėje – įsakyta atšaukti.

Į nusivylusius jaunuolius atviru laišku kreipėsi Kubos Santjago arkivyskupas Dionisio García Ibáñez. Jis rašo, kad po daugelio mėnesių pasiruošimo visi labai laukė dienos, kada galės susitikti, liudyti ir švęsti savo tikėjimą. Dėl to visus labai nuvylė valdžios sprendimas neleisti daugelio suplanuotų šventinių renginių. Nusivylimas yra natūralus jausmas, tačiau iš patirties žinome, kad krikščioniškajame gyvenime sunkumų ir kliūčių visada bus, rašo vyskupas jaunimui. Jėzus mus moko priimti šią tikrovę su viltimi, kurią teikia jo Kryžiaus kelias. Jėzus mus moko eiti jo pramintu keliu, kurio gale ir mūsų laukia Prisikėlimo pergalė. Netikėtos ir nepageidaujamos situacijos, su kuriomis šiandien susiduriame, teskatina mus būti dar ryžtingesniems ir matyti Dievo buvimą visuose mūsų gyvenimo įvykiuose. Kubos sostinės arkivyskupas guodžia jaunimą apaštalo Pauliaus žodžiais: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Švęskime jaunimo dienas, stenkimės būti geresniais krikščionimis, rašo arkivyskupas, sekime Marijos pavyzdžiu, kartu su ja kartodami: štai aš, Viešpaties tarnaitė, štai aš, Viešpaties tarnas, tebūna man, kaip tu pasakei.

Nors ir ne tokiu plačiu mastu, kaip buvo sumanyta, Kuboje vykstančių jaunimo dienų dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Jo vardu laišką į Kubą pasiuntė Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

„Popiežius Pranciškus su meile sveikina organizatorius ir dalyvaujantį jaunimą, visus drąsina sekti ištikimos Viešpaties tarnaitės Marijos pavyzdžiu ir patirti džiaugsmą, kurį teikia susitikimas su Jėzumi Kristumi“, – rašoma į Kubą pasiųstame laiške. „Būkite mokiniai ir misionieriai, kad ir kiti jaunuoliai atrastų Jėzaus artumą, kad išgirstų kvietimą labiau su juo susibičiuliauti ir savo gyvenimu kitiems liudyti Jėzaus ištikimybę ir gailestingumą.“ Šventasis Tėvas meldžiasi už Kubos jaunimą, prašo visiems jaunuoliams El Cobre šventovėje gerbiamos Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 02, 16:24