Paieška

Mirties bausmė Mirties bausmė 

JAV vyskupų konferencija prieš mirties bausmės sugrąžinimą

JAV vyriausybės sprendimą vėl vykdyti mirties bausmę federaliniu lygiu sukritikavo krašto vyskupų konferencija.

JAV vyskupai liepos 30 dieną paskelbtame pareiškime visų pirma priminė tai, ką pasakė popiežius Pranciškus 2015 JAV Kongrese. Popiežius, pakartodamas savo pirmtakų mokymą, paprašė „siekti globalinio mirties bausmės panaikinimo“. Šventasis Tėvas patikino, jog „teisėta ir būtina bausmė niekuomet negali atmesti vilties matmens ir siekio reabilituoti“. JAV katalikų ganytojai taip pat priminė, kad Katalikų Bažnyčios katekizmas dabar nurodo, kad „mirties bausmė netaikytina todėl, kad pažeidžia žmogaus asmens neliečiamumą ir orumą“.

Šie popiežiaus žodžiai ir Katalikų Bažnyčios mokymas paskatino JAV vyskupus birželio mėnesį pritari siūlymui, kad tokia nuostata būtų akivaizdi JAV naudojamame katekizme. Toks nusistatymas atsispindi vyskupų pasisakymuose šia tema per pastaruosius keturis dešimtmečius, įskatinat 2005 metų dokumentą „Gyvybės kultūra ir mirties bausmė“.

JAV katalikų ganytojai pareiškime, kurį pasirašė Vyskupų konferencijos teisingumo ir pažangos komisijos primininkas, Venice vyskupas Frank J. Dewane, pasisakė prieš JAV teisingumo departamento sprendimą po daugelio metų susigrąžinti mirties bausmę.

Vyskupai, ragindami JAV vyriausybės atstovus atsižvelgti į Bažnyčios mokymą mirties bausmės tema, taip pat į įrodymus, liudijančius apie mirties bausmės vykdymo neteisingumą ir šališkumą, kartu paragino atsisakyti paskelbtų planų vėl sugrąžinti mirties bausmę federaliniu lygiu. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 01, 15:49