Paieška

Šventoji Žemė Šventoji Žemė 

Nesiliauja antikrikščioniški vandalizmo veiksmai Šventojoje Žemė

Naujausius vandalizmo veiksmus pasmerkė Šventosios Žemės katalikų ganytojai, praneša tarptautinė žinių agentūra „Fides“. Pasak katalikų ordinarų, ekstremistinių pažiūrų žydų grupių nariai tęsia vandalizmo veiksmus niekieno nebaudžiami. Naujienų agentūra pažymi, kad už vandalizmo aktus atsakingi asmenys priklauso izraeliečių naujakurių gyvenviečių kūrimąsi remiantiems sąjūdžiams.

Penktadienio rytą nežinomi asmenys Jiše, Aukštutinėje Galilėjoje, aptepliojo automobilius šmeižikiškais antikrikščioniškais užrašais hebrajų kalba.

Liepos 12 dieną Šv. Jokūbo parapijos šventės dalyvius Beit Hanina, Rytinės Jeruzalės kvartale, pomidorais ir kitais daiktais apmėtė asmenys iš gretimos izraeliečių Naveh Yaacov kolonijos.

Žinių agentūra skelbia, jog grasinantys veiksmai Jiše susiję su grupėmis, kurios per pastaruosius metus įvairiomis baugino priemonėmis nusitaikė į mečetes ir krikščionių būstines Tabgoje, Beit Jamale, Latrune ir Užmigimo šventovėje.

Panašaus pobūdžio veiksmus vietiniai vadina radikalių žydų kolonistų kerštu už palestiniečių, krikščionių ir žydų priešiškus pasisakymus ar veiksmus prieš naujakurių kolonijas.

Keršto atakos ir krikščionių vienuolynų, bažnyčių ir kapinių profanavimas prasidėjo 2012 metų vasario mėnesį. Nuo tada izraeliečių naujakuriams artimos ekstremistinės grupės taip pat vykdo panašius užpuolimus prieš palestiniečių lankomas mečetes.

Šventosios Žemės katalikų ordinarai penktadienį paskelbtame pareiškime išsakė liūdesį ir skausmą dėl tebesitęsiančių vandalizmo veiksmų, už kuriuos niekas nebaudžia, nepaisant daugybės skundų.

2016 metais Rabinų už žmogaus teises asociacija Izraelyje pradėjo kampaniją siekdama atkreipti Izraelio politinių jėgų dėmesį į radikalių gaujų bauginimus, nukreiptus prieš Šventosios Žemės krikščionis ir musulmonus. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 24, 17:00