Paieška

Vatican News
Havanos katedra Havanos katedra 

Kuboje išeina į laisvę 2604 kaliniai

Kubos vyskupai, kunigai ir visa Bažnyčios bendruomenė džiaugiasi kartu su šeimomis kalinių, kurie atgauna laisvę, sakoma Vyskupų konferencijos pareiškime, paskelbtame šalies valdžiai nusprendus išleisti iš kalėjimų 2604 asmenis.

Liepos 19 d. buvo paskelbtas dekretas, kuriuo panaikinamos likusios įkalinimo bausmės kaliniams, kurie buvo nuteisti už nesunkius nusikaltimus ir jau atliko ne mažiau kaip trečdalį bausmės. Indultas skiriamas ne savaime visiems atitinkantiems minėtus du kriterijus, bet taip pat keliama gero elgesio įkalinimo metu sąlyga; atsižvelgiama į kalinių amžių ir sveikatos būklę. Pritaikius visus minėtus kriterijus buvo nuspręsta išleisti iš kalėjimų 2604 asmenis.

Kubos vyskupų konferencija, išreikšdama džiaugsmą dėl sprendimo paleisti tokį didelį skaičių kalinių, primena popiežiaus Pranciškau prašymą, išsakytą vizito Kuboje metu. Pasak Kubos vyskupų konferencijos pareiškimo, sprendimas išleisti kalinius į laisvę yra gailestingumo gestas, padėsiantis kurti šalyje darnesnį visuomenės sambūvį taip, kaip mokė popiežius Pranciškus, kuris kaip gailestingumo piligrimas buvo atvykęs į Kubą 2015 metais.

Kubos vyskupų pareiškime primenamas Bažnyčios įsipareigojimas neužmiršti ir tų, kurie pasilieka kalėjimuose. Tokios laikysenos šaknys glūdi Kristaus mokyme: „Buvau kalinys, aplankėte mane“. Vyskupai prašo visą Kubos katalikų bendruomenę melstis už įkalintuosius, kad visi sulauktų dienos, kai jiems bus leista sugrįžti į normalų visuomenės gyvenimą. Taip pat prašoma melsti Švenčiausiosios Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos užtarimo ir globos visiems: tiems, kurie šiomis dienomis sugrįžta į namus, ir tiems, kurie dar neatgauna laisvės.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 27, 14:44