Paieška

Vatican News
Šventieji Ona ir Joakimas Šventieji Ona ir Joakimas 

Atlaidai Vatikano parapijoje

Liepos 26-ąją liturgijoje buvo minimi šventieji Ona ir Joakimas. Šią dieną Vatikano Šv. Onos parapija šventė titulinius atlaidus.

Kasmet atlaidams rengiamasi maldos tridieniu. Pirmąją tridienio dieną meldžiamasi už motinas; antrąją – už šeimas; trečiąją – už parapijoje tarnaujančius kunigus, priklausančius augustinų ordinui. Pagrindinę atlaidų dieną, šį penktadienį, vidudienio Mišias aukojo Popiežiaus vikaras Vatikano Miesto Valstybei kard. Angelo Comastri; vakaro Mišias su antraisiais mišparais pakviestas aukoti Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Visą Vatikano teritoriją apimanti Šv. Onos parapija šiemet paminėjo jos įkūrimo 90-ąsias metines. Šiemet per Šeštines vienintelę savo valstybės parapiją sukakties proga pasveikino popiežius Pranciškus. Šv. Onos bažnyčia buvo pastatyta šešioliktajame amžiuje. Iš pradžių ji buvo popiežiaus vežikų brolijos bažnyčia. Visą Vatikaną apimančios parapijos centru ji tapo 1929 m. Tų metų vasario 11 d. pasirašius Laterano sutartis, kuriomis buvo apibrėžtas Vatikano Miesto Valstybės suverenumas, tų pačių metų gegužės 30 d. popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Ex Lateranensi pacto, kuria sutvarkė kai kuriuos praktinius pripažinto suverenumo padarinius. Be kita ko, šiuo aktu buvo įkurta ir Vatikano Šv. Onos parapija ir prie jos įsteigta vienuolių augustinų bendruomenė, kuriai buvo skirta misija rūpintis sielovada.

Šventieji Ona ir Joakimas – Jėzaus seneliai

Liepos 26-ąją liturgijoje minėti šventieji Ona ir Joakimas buvo Švč. M. Marijos tėvai, Jėzaus seneliai. Daug kartų girdėjome popiežių Pranciškus kalbant apie senelių – tikėjimo ir žmogiškųjų vertybių saugotojų misiją, apie seno žmogaus sukauptą patirtį ir gyvenimo išmintį. „Bažnyčia žiūri į senus žmones su meile, dėkingumu ir didele pagarba. Jūs esate labai reikalingi, nes jūsų sukaupta patirtis yra brangus turtas, labai reikalingas, kad galėtume atsakingai ir su viltimi žiūrėti į ateitį. Jūsų branda ir išmintis gali padėti jaunesniems žmonės jų brandos kelyje, gali jiems padėti žengti į ateitį ir ieškoti savo kelio“, – sako Pranciškus. Pasak popiežiaus, jaunimo ir senų žmonių bendravimas reikalingas, kad žmonija turėtų ateitį. Nuo jaunimo priklauso keliaujančios tautos gyvastingumas, o seni žmonės tą gyvastingumą sustiprina savo atmintimi ir išmintimi. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 26, 16:05