Paieška

Vatican News
Chaldėjų patriarchas kardinolas Louis Raphael Sako Chaldėjų patriarchas kardinolas Louis Raphael Sako  (ANSA)

Chaldėjų patriarchas kviečia taikoje gyventi „žmogiškąją brolybę“

Antradienį musulmonų pasaulyje prasideda šventojo pasninko ir maldos mėnesio ramadano užbaigimo šventė Id al Fitr, trunkanti tris dienas. Islamo išpažinėjai pasibaigus ramadanui vėl galės kasdien sotintis šviesiu dienos metu. Vienas iš svarbiausių ramadano tikslų – ypatingu būdu liudyti solidarumą, labdarą.

Kardinolas Louis Raphael Sako, Irake reziduojantis Chaldėjų patriarchas, palinkėjo, kad Id al Fitr šventė taptų asmeninio atsinaujinimo ir susitaikymo proga visiems musulmonams ir krikščionims. Kardinolas paragino užmiršti skirtingumus, vieni kitiems atleisti ir siekti susitaikymo.

Tuo metu Italijoje Pasaulinės musulmonų bendruomenės vadovai su keliomis visuomeninėmis organizacijomis ramadano užbaigimo Italijoje šventę dedikavo popiežiui Pranciškui už jo drąsą ir konkretumą ugdant dialogą. Šia proga prisimintina popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al-Azharo imamo Ahmado Al-Tayyebo Abu Dabyje vasario mėnesį pasirašyta bendra deklaracija apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje.

„Autentiškas atsinaujinimas, kurio taip reikia Irakui, tampa įmanomas tik atidedant priešingumus, drąsiai pasiryžus vienas kitam atleisti“, – rašo sveikinimo laiške kardinolas Sako, savo žinioje visus musulmonus vadinantis „mūsų broliais žmogiškume“.

Irako pastaraisiais metais patirtos tragedijos – žudynių, naikinimo ir didesnės šiaurinio Irako gyventojų dalies priverstinės tremties akivaizdoje  – kardinolas kaip vienintelę ateityje galimą perspektyvą pasiūlė taikoje išgyventi „žmogiškąją brolybę“, kuri pripažįsta visų orumą, lygias teises ir pareigas. Anot kardinolo patriarcho Sako, irakiečių tauta yra „bendras paveldas, kuriuo lygiai dalijasi kiekvienai socialinei ir religinei grupei priklausantys piliečiai. Dabar kaip niekad svarbu, kad atsakomybė už skirtingų grupių sugyvenimo užtikrinimą ir ugdymą paskatintų visus valdančiuosius ir institucijų vadovus“.

Dalydamasis šiomis mintimis ir troškimais kardinolas patikino manąs, jog turbūt visiems aišku, kad tokia reforma bus įmanoma, jei kils iš vidaus, o nebus nusprendžiama užsienio veikėjų, „nes irakiečiai nebeturi jėgų iškęsti dar vieno karo“.

Chaldėjų patriarchas, kurio tikinčiųjų bendruomenę sudaro tiek Irake, tiek užsienyje gyvenantys chaldėjai katalikai – tėvynėje chaldėjai sudaro religinės mažumos bendruomenę musulmonų daugumos šalyje – prašė Dievą palaiminti irakiečius taika, stabilumu ir daugelio pabėgėlių laimingu sugrįžimu į savo gimtinės namus.

Deklaracija apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje

Priminsime, jog apie „žmogiškąją brolybę“ kalba popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas minėtoje deklaracijoje. Dokumento autoriai ypač akcentuoja žmonių brolybės svarbą reikšdami viltį, kad jų paraginimas „kvies siekti susitaikinimo ir brolybės tarp visų tikinčiųjų, taip pat tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų, tarp visų geros valios žmonių; kreipsis į kiekvieną budrią sąžinę, atmetančią iškrypusį smurtą ir aklą ekstremizmą; kvies tuos, kurie vertina religijų propaguojamas bei remiamas tolerancijos ir brolybės vertybes; liudys didingą tikėjimą į Dievą, kuris vienija suskaldytas širdis ir pakelia žmogiškąją sielą; simbolizuos apsikabinimą tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų, tarp visų tikinčių, skelbs, kad Dievas mus sukūrė, jog mes vieni kitus susirastume, bendradarbiautume ir gyventume kaip vieni kitus mylintys broliai“.

Deklaracijos pabaigoje Pranciškus ir Ahmadas Al-Tayyeb pridūrė:

„To tikimės ir siekiame tai įgyvendinti, kad būtų pasiekta visuotinė taika, kuria visi žmonės galėtų džiaugtis šiame gyvenime.”

Deklaracijos teksto lietuvišką vertimą parengė Lietuvos Vyskupų konferencija. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 03, 16:52