Paieška

Vatican News
Kardinolas Ranjith Velykų sekmadienio teroristinės atakos aukų laidotuvėse Kardinolas Ranjith Velykų sekmadienio teroristinės atakos aukų laidotuvėse 

Sekmadienis Šri Lankoje be Mišių. Indijos katalikų solidarumas

Šri Lankos katalikų Bažnyčios vadovai nutarė atšaukti sekmadienio Mišias dėl tebesitęsiančios nesaugumo situacijos šalyje. Indijos Katalikų Bažnyčios valdovai pranešė, jog Dievo Gailestingumo sekmadienį Indijoje paminės kaip maldos ir solidarumo Šri Lankos Bažnyčiai ir tautai dieną.

Šri Lankos katalikų Bažnyčios vadovai nutarė atšaukti sekmadienio Mišias dėl tebesitęsiančios nesaugumo situacijos šalyje. Kardinolas Malcom Ranjith, sostinės Kolombo arkivyskupas, penktadienį pasakė žurnalistams, jog Bažnyčios lyderiai gavo nutekintą saugumo tarnybų dokumentą, kuriame katalikų ir kitų krikščioniškų bendruomenių bažnyčios bei kitų religijų maldos centrai yra įvardyti kaip pagrindiniai galimų naujų teroristinių išpuolių taikiniai, praneša Vatikano naujienų tarnyba „Vatican News“. Kardinolas paprašė katalikus tikinčiuosius dėl savo saugumo neišteiti iš namų. Nenorime, kad kartotųsi bažnyčiose per Velykas įvykę baisūs užpuolimai, pasakė Šri Lankos sostinės ganytojas.

Islamistai savižudžiai teroristai susisprogdino dviejose katalikų bažnyčiose, vienoje evangelikų bažnyčioje trijuose miestuose Velykų sekmadienį Prisikėlimo Mišių metu ir trijuose sostinės viešbučiuose. Šešiuose suderintuose išpuoliuose buvo nužudyta per 250 žmonių.

Šri Lankos valdžios atstovai paragino taip pat musulmonų bendruomenę atšauki penktadienio maldos susitikimus mečetėse.

Indijos Katalikų Bažnyčios valdovai pranešė, jog Dievo Gailestingumo sekmadienį paminės kaip maldos ir solidarumo Šri Lankos Bažnyčiai ir tautai dieną. Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas Filipe Nero Ferrao, Goa ir Daman arkivyskupas, laiške žinių agentūrai „Fides“ parašė, kad visi Indijos tikintieji per Atvelykio sekmadienio šventąsias Mišias melsis už Šri Lankoje žuvusius ir sužeistus tikinčiuosius, už nukentėjusias šeimas, pavesdami jas Tėvo gailestingumui.

Visi skirkime kiek nors laiko maldai Eucharistijoje esančio Prisikėlusio Viešpaties akivaizdoje, prašydami Dievą Šri Lankai pagijimo, atjautos, gailestingumo ir taikos malonės.

Indijos katalikai kviečiami Dievo gailestingumo sekmadienį visose parapijose dalyvauti procesijose su žvakėmis ir pamaldose, į jas pakviesti taip pat visus geros valios žmones ir kitų religijų išpažinėjus, visiems kartu melstis už taiką ir darną Šri Lankoje ir visame pasaulyje. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 27, 14:38