Paieška

Jordanijos karalius Asyžiuje Jordanijos karalius Asyžiuje 

Jordanijos karaliui įteiktas šv. Pranciškaus žibintas

Jordanijos karaliaus apdovanojimas tapo svarbia 800-ųjų šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Kairo sultono al-Maliko-al-Kamilo susitikimo metinių jubiliejinių renginių dalimi.

Savo kelionės į Maroką metu popiežius Pranciškus paminėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Kairo sultono al-Maliko-al-Kamilo susitikimo 800 metų jubiliejų.

Viename iš kryžiaus karų epizodų krikščionių kariai apsupo Dumjato miestą dabartiniame Egipte. Tai buvo vienas iš svarbiausių ekonominių uostų visam tuometiniam musulmonų pasauliui. Už apsupties nutraukimą jie reikalavo Jeruzalės miesto, tuo metų kontroliuoto musulmonų, atidavimo į lotyniškosios krikščionybės rankas.

Tokiame kontekste Asyžiaus neturtėlis pasiprašė priimamas sultono. Jų susitikimas įvyko 1219 metais. Nors gyvuoja daug legendų, patikimų istorinių dokumentų apie jų pokalbį neišliko. Žinoma, kad šv. Pranciškus sultonui paliko įspūdį, jis jį išleido gyvą, sveiką ir netgi pasiūlė apdovanoti. Tačiau turint galvoje begalinį Pranciškaus romumą ir taikumą, galima spėti kaip ir apie ką jis kalbėjosi su sultonu.

Ne vien pranciškonų ordinas, bet ir pats Asyžiaus miestas, kurio centre yra šv. Pranciškui dedikuota katedra, tam tikra prasme, tapo Pranciškaus dvasinio paveldo tęsėju ir puoselėtoju.  Viena iš reikšmingiausių jo šiuolaikinių formų yra nuo 1986 metų vykstantys tarpreliginiai susitikimai dėl taikos. Kitas svarbus simbolis yra 1937 metais sukurtas ir įžiebtas „šv. Pranciškaus žibintas“. Tai paprastų ir švelnių formų, koks buvo ir šv. Pranciškaus liudijimas, stiklinė lempa, kurios ugnis maitinama aliejumi.

1981 metais „Šv. Pranciškaus žibinto“, dar vadinamo „Taikos žibintu“, sumažinta replika buvo įteikta Lechui Walęsai, vėliau Dalai Lamai, šv. Jonui Pauliui II, iš viso septyniolikai asmenų iki šios dienos, tarp kurių keletui Nobelio taikos premijos laureatų.

Žibintas simboliškai įteikiamas būtent už taikos, tautų ir religijų sugyvenimo pastangas. Paskutinysis gavęs žibintą yra Jordanijos karalius Abdullahas II. Jam šis apdovanojimas, dalyvaujant 2018 metų laureatei Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, įteiktas 2019 metų kovo 29-ąją. Jordanijos karalius ir Jordanija jau seniai garsėja ir regione išsiskiria savo atvirumu, svetingumu ir tolerancija. Ši šalis taip pat neša sunkią pabėgėlių iš Sirijos ir Irako išlaikymo naštą. Oficialiais duomenimis jų yra 670 tūkstančių, neoficialiais – du kartus daugiau. Nepalyginamai didesnė ir turtingesnė Saudo Arabija jų įsileisti nepanoro.

Jordanijos karaliaus apdovanojimas tapo svarbia 800-ųjų šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Kairo sultono al-Maliko-al-Kamilo susitikimo metinių jubiliejinių renginių dalimi. 

„Nuolankiai priimu „Taikos žibintą“ vardu visų tų, kurie darbuojasi dėl geresnės ateities, dėl Jordanijos žmonių, musulmonų ir krikščionių kartu, labai daug aukojančių dėl geresnės ateities visiems“, – sakė karalius, kuris taip pat yra islamo autoritetas. (...) Tam, kad tautos pažintų viena kitą, būtinas autentiškas dialogas. Turime kalbėtis sąžiningai, klausyti atidžiai ir veikti vadovaudamiesi bendromis pozityviomis vertybėmis. Aš ir mano tauta ryžtingai remiame dialogą. (...)  Taikaus sugyvenimo ir tarpreliginės harmonijos principai yra giliai įsišakniję kultūriniame Jordanijos pavelde. Mano šalis yra senos krikščionių bendruomenės žemė ir ji, kaip ir likę jordaniečiai, aktyviai prisideda prie savo tėvynės pažangos. Krikščionys Artimuosiuose Rytuose gyvena tūkstantmečiais ir lieka gyvybiniu komponentu mūsų regiono ateičiai“, – kalbėjo Abdullahas II.

800 šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono susitikimo jubiliejus tęsiasi. Be kovo mėnesį pranciškonų ordino surengtų konferencijų Granados universitete Ispanijoje ir šv. Bernardo ekumeniniame institute Venecijoje, balandžio 9-ąją ir gegužės 15-ąją šv. Antano universitete Romoje įvyks dar dvi konferencijos, skirtos sultono al-Maliko epochai ir jo susitikimo su šv. Pranciškumi aplinkybės bei susitikimo atspindžiams istoriografijoje.

2019 spalio 19 dienos konferencijoje Stambule bus kalbama apie islamo ir krikščionybės santykių dabartį bei ateitį. Lapkričio 25–26 dienomis Paryžiaus pranciškonų institute bus surengta paskutinė jubiliejinė konferencija. Tarp konferencijų, spalio 28-lapkričio 1-ąją, įsiterps piligriminė kelionė šv. Pranciškaus pėdomis į Dumjato miestą. (RK / Vatican News)

2019 balandžio 03, 17:27