Paieška

Vatican News
Jeruzalė Jeruzalė 

Jeruzalė – Velykų vilties švyturys

„Jeruzalės daugiareligis ir daugiakultūris statusas turi būti išsaugotas. To reikia visoms iš Abraomo kilusioms religijoms, kad jos džiaugtųsi tik šiame mieste atradusios taikos ir ramybės miestą“, – rašo velykiniame laiške Jeruzalės Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių vadovai – patriarchai, arkivyskupai, vyskupai ir kunigai. Keturiolika Jeruzalės ganytojų pasveikino visus Šventosios Žemės krikščionis tradiciniu velykiniu sveikinimu: „Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė; aleliuja, aleliuja, aleliuja!“.

Mes, Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir lyderiai, sveikiname jus su Velykomis prisikėlusio mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus vardu. Velykinį sveikinimą „Jis prisikėlė“ mums amžių tėkmėje perdavė mūsų protėviai: „Jo čia nėra.. Jis prisikėlė“. Tokiu skelbimu pasidalijo angelas, apsireiškęs moterims, atėjusioms prie Jėzaus kapo, kuris buvo tuščias. Angelas perdavė naujieną, jog paskutinis žodis priklauso ne mirčiai, bet gyvybės Dievui.

Jėzus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu pažadino naują kūriniją ir atkūrė viską, įskaitant Dievo atvaizdą žmonijoje.

Prisikėlimo miestas Jeruzalė yra vilties ir gyvybės švyturys. Tuščias kapas nuolat primena tai, kas įvyko šiame mieste ir jo prieigose. Jėzus atėjo, kad žmonės turėtų apsčiai gyvenimo, kuriame nuodėmė ir mirtis nebeturi galios. Jos nugalėtos. Gyvybės miestas Jeruzalė kartu yra taikos ir susitaikinimo miestas. Todėl būtina išsaugoti jo daugiareligį ir daugiakultūrį statusą, kad visos iš Abraomo kilusios religijos tik jame galėtų džiaugtis atradusios taikos ir ramybės miestą. Mes meldžiamės už teisingos ir pastovios taikos įsiviešpatavimą Jeruzalėje ir visame pasaulyje, parašė Jeruzalės krikščionių patriarchai ir lyderiai ortodoksai, katalikai, protestantai.

Jie velykiniame sveikinime patikino, kad meldžiasi už visus pasaulio regionus, kuriuose įsiviešpatavo smurtas, ypač prieš nekaltus žmones ir kulto vietas, už moteris ir vaikus, kenčiančius nuo smurto ir neteisingumo.

Sveikinimą Jeruzalės religiniai lyderiai krikščionys užbaigė prašymu, kad viso pasaulio krikščionys, taip pat viso Artimųjų Rytų regiono krikščionys semtųsi jėgų iš Velykų.

Visi mes būkime Jėzaus prisikėlimo liudytojai, ugdykime prisikėlusio mūsų Viešpaties – Kelio, Tiesos ir Gyvenimo – vertybes aktyviu dalyvavimu Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

„Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė; aleliuja, aleliuja, aleliuja!“ (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 22, 14:27