Paieška

Arkivysk. B. Auza Arkivysk. B. Auza 

Arkivysk. Auza: moterų vaidmuo taikos palaikymo operacijose

Šventojo Sosto nuolatinio stebėtojo Jungtinėse Tautose arkivyskupo Bernardito Auza pasisakymas atviruose debatuose apie JT taikos operacijas „Moterys taikos palaikyme“.

Balandžio 11 dieną JT būstinėje Niujorke vykusiuose atviruose debatuose apaštalinis nuncijus arkivyskupas Bernardito Auza kalbėjo apie moterų vaidmenį taikos palaikymo operacijose. Prieš beveik dvidešimt metų viena orientacinė rezoliucija ragino, kad moterys vis labiau dalyvautų taikos procesuose sprendimų priėmimo lygmenyje ir prevencijoje, konfliktų valdyme ir sprendime, kad jos būtų apsaugotos nuo smurtinių situacijų ginkluoto konflikto metu, kad jos aktyviai dalyvautų siekiant ilgalaikės taikos.

Arkivysk. Auza priminė generalinio sekretoriaus asistento Jean-Pierre’o Lacroix žodžius, kad „taikos palaikymo operacijos veikia efektyviai, kai moterys jose vaidina svarbius vaidmenis ir kai tiesiogiai įsitraukia moterys iš priimančiųjų bendruomenių“. Arkivyskupas Auza kalbėjo apie moterų vaidmenį dviejose specifinėse situacijose. Viena – tos, kurios dalyvauja JT taikos palaikymo operacijose visame pasaulyje, ir jų skaičius auga. Tai dukterys, seserys, motinos, žmonos, kurios į savo darbą atsineša ne tik drąsą, profesionalumą ir pareigos jausmą, tačiau ir ypatingą jautrumą, kuris leidžia joms efektyviau bendrauti su vietiniais gyventojais, geriau įvertinti tikruosius poreikius pasiūlius moterims ir vaikams galimybę dalintis jų rūpesčiais ir kentėjimais, telkti vietines pastangas sakant „ne“ smurtui ir „taip“ taikai bei plėtrai.

Antroji grupė – moterys, gyvenančios konfliktų zonose. Jos vaidina esminį vaidmenį atkuriant pasitikėjimą, pasiūlant įžvalgas ir skatinant susitaikymą. Kai kurios dalyvauja politikoje ir yra ar buvo pagrindinės žaidėjos taikos derybose. Labai padrąsina tai, kad daugiau moterų įsitraukė į besiformuojančius demokratinius procesus, tęsė arkivyskupas Auza, pridurdamas, kad vis dėlto didžioji dauguma moterų, kurios taip prisideda, įsipareigoja vietiniu lygmeniu. Moterys, kurios matė savo šeimas ir bendruomenes išdraskytas, namus ir kaimus sugriautus, žmogaus orumą pamintą ir artimuosius pagrobtus – dažnai tos moterys savo vidine jėga, drąsa tampa labiausiai įkvepiančiomis liudytojomis, gebančiomis sėti viltį, suburti žmones. Jų dalyvavimas prie derybų stalo yra būtinybė, turi neįkainojamą vertę. Jos suteikia patikimumą, tęstinumą, įsitraukimą. Yra be galo svarbu užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas, sakė Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose. Pasak jo, krizinėse situacijose moterų lyderystė dažnai kyla tikėjimu paremtose bendruomenėse, kur jos kuria dialogą, bendradarbiavimą, nesmurtą. Moterys aktyviai įsitraukia į taikos kūrimą ir konfliktų prevenciją. Jų įsipareigojimas atneša didelę, ilgalaikę naudą, tad svarbu nepamiršti tokio svarbaus indėlio į pilietinę visuomenę ir ieškoti, kaip didinti šias pastangas, ypač regionuose, kur buvo manipuliuojama religija siekiant pasėti susiskaldymą ar užkirsti kelią taikos procesui.

Arkivyskupas Auza baigė kalbą išreikšdamas padėką visoms moterims taikdarėms, taikos kūrėjoms pasaulyje, ypač toms, kurios dirba skatindamos didesnį moterų įsitraukimą JT taikos palaikymo misijose. (DŽ / Vatican News)

2019 balandžio 12, 17:50