Paieška

Vatican News
Opozicijos manifestacija Venesuelos sostinėje Opozicijos manifestacija Venesuelos sostinėje  (ANDRES MARTINEZ CASARES)

Venesuelos Bažnyčia: taika – vienintelis galimas kelias

„Žinome, kad popiežius labai susirūpinęs, jog nebūtų liejamas kraujas. Jokiu būdu nenorime, kad tai nutiktų“. Taip sako Karakaso vyskupas augziliaras ir Venesuelos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius José Trinidad Fernández Angulo, spaudos konferencijoje pristatęs komunikatą dėl įtemptos situacijos šalyje, kurį pasirašė Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininkas Marakaibo arkivyskupas José Luis Azuaje Ayala, vyrų ir moterų vienuolijų konferencijos pirmininkas Francisco Méndez ir Venesuelos nacionalinės pasauliečių tarybos pirmininkė María Elena Febres-Cordero Briceño.

Žinome, kad Venesuelos žmonės yra taikūs, nori taikaus, derybomis pasiekto sprendimo, kurį visi gerbtų. Šiuo metu ypač reikia laikytis įsakymo „Nežudyk“, tai turi būti taikos procesas, ne karo“, - sako vyskupas Angulo. Kalbėdamas apie popiežiui siųstą laišką, generalinis sekretorius sako, jog dvasininkai ne kartą primygtinai pabrėžė dialogo būtinybę, tokio dialogo, kuris leistų taikiai vykti tiems politiniams pokyčiams, kurių prašo žmonės.

Bažnyčia ryžtingai kartoja, kad žmonių padėtis dramatiška, trūksta maisto ir vaistų. „Reikia įleisti į šalį humanitarinę pagalbą, situacija labai dramatiška, vaikai nusilpę, trūksta pagrindinių medikamentų“. Kalbėdamas apie bendrą komunikatą, vyskupas Fernández pabrėžė, kad tai sinodinės bažnyčios išraiška, kuriai kviečia popiežius Pranciškus. Jaučiame, kad tokios ir visų žmonių nuotaikos. Dievas kviečia mus įsižiūrėti į laikų ženklus, tą bandome daryti“. Šį bendrą komunikatą įkvėpė ir Popiežiaus žinia Taikos dienai, kurioje kalbėta apie geros politikos, tarnaujančios taikai, būtinybę. „Siekiame, kad būtų  pertvarkyta ir socialinė struktūra, kad nebūtų  savavališkai sulaikomi žmonės, kad vaikai neieškotų maisto šiukšliadėžėse“.

Venesuelos Bažnyčia komunikate kviečia visus šiuo esminiu tėvynės istorijos momentu stengtis savo aplinkoje, darbe, skleisti vienybę, solidarumą ir etinę atsakomybę siekiant bendrojo gėrio, stengiantis kartu atkurti demokratiją šalyje, kad būtų išvengta kraujo praliejimo“.

Katalikų Bažnyčia daugelį metų lydi ir padeda žmonėms, kenčiantiems nuo krizės, ypač per Caritas ir kitas bažnytines socialines institucijas.

Komunikate smerkiamos augančios represijos, paremtos politiniais motyvais, žmogaus teisių pažeidimai, savavališkai sulaikomi žmonės, šalies saugumo tarnybos raginamos netaikyti represijų, o ginti tautą, ypač kai žmonės išreiškia savo teisę į taikius protestus. Pažymima, kad Bažnyčia mato visose bendruomenėse, kurioje ji tarnauja, skausmingą neteisybės ir pilną kančių situaciją, kilusią dėl to, kad trūksta to, kas reikalinga oriam ir produktyviam gyvenimui, dėl to, kad neteisybės akivaizdoje žmonės neapginami. Žmonės ėmė ryžtingai ir su viltimi siekti politinių pokyčių per taikų ir skaidrų procesą, kuris vestų į laisvus ir teisėtus rinkimus, kad būtų atkurta demokratija, socialinė struktūra, ekonomika ir moralė, kad visi venesueliečiai vėl galėtų susitikti. (DŽ / L‘Osservatore Romano)

2019 vasario 07, 16:54